Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 10 apríl 2022 17:42

Voda je život – poučenie a zábava

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Chcete vodu spoznávať, šetriť alebo chrániť? Pre všetkých, bez rozdielu veku a záujmov je určené tematické podujatie o význame vody -  Voda je život.

 Pripravilo ho Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci celosvetovej kampane k Svetovému dňu vody 2022 (22. marec), ktorého sa zúčastnili žiaci 3.A,C,D a 2.B triedy. Žiaci si prezreli zaujímavú náučnú expozíciu živočíchov žijúcich nielen vo vode, ale aj pri nej. Cieľom zážitkového vyučovania bolo vzbudiť prirodzený záujem našich žiakov o prírodu a zdôrazniť  zodpovedný vzťah k vode, vodným zdrojom a vodnému hospodárstvu ako prírodnému dedičstvu. Všetky získané informácie si žiaci vyskúšali aj vypracovaním pracovných listov. Kolobeh vody, správne opísať a očíslovať danú časť vodného cyklu. Dom plný vody, v ktorom žiaci písali možnosti, kde všade a akým spôsobom môžeme v dome šetriť vodou, Život vo vode a na brehu, bludiska, osemsmerovky a veľa iných zaujímavých aktivít. Určite sa oplatí si sprostredkovať stretnutie. Váš pohľad na vodu sa zmení. Možno niektorých z vás podujatie zaujme, iných poučí, prekvapí, inšpiruje, prinúti zamyslieť sa a konať inak. V každom prípade si ho nenechajte ujsť! ...lebo voda je život.

Prečítané 219 krát