Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ľubomíra Kucerová

Mgr. Ľubomíra Kucerová

V predvianočnom čase sa na našej škole uskutočnila dobrovoľná zbierka pre útulok Humenské labky, ktorý v našom meste zachraňuje túlavé zvieratá a hľadá im nový domov. 

štvrtok, 21 december 2023 19:00

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

Tretiaci sa dňa 19.12.2023 vybrali do mesta Prešov, aby sa stretli so svojou obľúbenou spisovateľkou Gabrielou Futovou v detskej knižnici Slniečko. Na stretnutie sa nesmierne tešili, keďže knihy pani spisovateľky čítajú s veľkou radosťou. 

streda, 20 september 2023 17:47

Erasmus+ nás opäť obohatil

V dňoch 16. - 22. 7. 2023 sa naše kolegyne Mgr. Vladimíra Hudáčeková a Mgr. Ľubomíra Kucerová vďaka projektu Erasmus+ 2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119, ktorý je financovaný Európskou úniou, zúčastnili vzdelávacieho kurzu.

piatok, 09 jún 2023 17:54

Svetový deň pohybu

10. máj je charakterizovaný ako Svetový deň pohybu. Svetový deň - pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2002. Cieľom tohto dňa je podporiť zvýšenie pohybovej aktivity a tiež poukázať na pozitívne účinky pohybu na ľudský organizmus. 

Dňa 4.5.2023 prebehlo v tomto školskom roku už 2. kolo súťaže o najlepšieho riešiteľa matematickýh príkladov 1. - 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnili najúspešnejší riešitelia triednych kôl. 

V rámci projektu "Na jazykových krídlach 3" v spolupráci s mestom Humenné sa dňa 27.4.2023 uskutočnilo druhé kolo projektu pod názvom Spelling Bee. Súťaž bola zameraná na hláskovanie v anglickom jazyku a bola určená pre žiakov 3. a 4. ročníka. 

piatok, 10 jún 2022 18:44

Finančná olympiáda

Finančná gramotnosť sa týka všetkých. Stretávame sa s ňou denne. A preto sa v tomto školskom roku konala súťaž s názvom Finančná olympiáda, ktorá overila schopnosť žiakov narábať s peniazmi. 

piatok, 10 jún 2022 18:32

Prvácka návšteva hasičov

Prváci sa v sprievode svojich učiteliek zúčastnili exkurzie u hasičov. Hasiči deťom ukázali všetko, čo patrí k ich práci, aké nástroje a náradia používajú a čo tvorí hasičský výstroj. 

piatok, 10 jún 2022 18:19

Netradičné športovanie

Počas jedného krásneho slnečného popoludnia sa stretli žiaci 2. a 3. ročníka, aby si zmerali svoje sily v netradičných športových disciplínach. Uskutočnil sa už v poradí tretí ročník súťaže "Netradičné športovanie". 

utorok, 19 apríl 2022 10:05

Matematický klokan

Matematický klokan je medzinárodná súťaž, ktorá sa koná každoročne. Jej cieľom je propagovať a popularizovať matematiku medzi všetkými žiakmi. V tomto školskom roku učarovala 54 žiakom našej školy. 

Strana 1 z 3