Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 03 jún 2024 11:34

Mobility Greece Day #5

Napísala
V záverečnom dni našej poslednej skupinovej mobility žiakov v rámci akreditovaného projektu programu Erasmus+ žiaci jednotlivých tímov prezentovali svoju prácu.
pondelok, 03 jún 2024 11:16

Mobility Greece Day #4

Napísala
Na úvod štvrtého dňa našej mobility predpoludňajšie vyučovanie prebiehalo v netradičných priestoroch, v spoločných priestoroch nášho hotela, nakoľko v tento deň boli všetky školy na Kréte zavreté. Začalo tu celoštátne testovanie, ktorého spôsob je veľmi podobný nášmu Testovaniu 9.
streda, 29 máj 2024 21:19

Mobility Greece Day #3

Napísal
Aj počas tretieho dňa našej mobility sa naplnila trieda hosťujúcej školy medzinárodnými tímami. Po včerajšom rozvoji praktických zručností realizáciou experimentov v našom mobilnom digitálnom laboratóriu zameraných na dôkazy fotosyntézy a dýchania sme sa dnes posunuli ďalej a implementáciu koncepcie STEAM sme posunuli do koncepcie STREAM.
streda, 29 máj 2024 05:17

Mobility Greece Day #2

Napísal
Druhý deň našej mobility v Grécku sme celé dopoludnie strávili v priestoroch hosťujúcej partnerskej školy. Počasie bolo viac ako výborné pre realizáciu nielen počítačom (iPadom) riadeného vyučovania, ale aj vizualizácie dýchania rastlín realizáciou jednoduchého experimentu.
pondelok, 27 máj 2024 21:15

Mobility Greece Day #1

Napísal
Dnešným dňom sme začali súbežne s mobilitou v Litve jednu z posledných skupinových mobilít žiakov končiaceho akreditovaného projektu programu Erasmus+. Dvanásť žiakov našej školy zasadlo do gréckych lavíc spolu s ich tohtotýždňovými spolužiakmi hosťujúcej školy 11th Gymnasio Irakliou, v gréckom meste Heraklion.
Tento týždeň sme úspešne začali skupinovú mobilitu žiakov v litovskom meste Klaipėda. Spoločným cieľom našej školy a Klaipėda Gedminų progymnazija je vytvoriť online verziu časopisu, ktorý mapuje projektové aktivity zamerané na rovesnícke vyučovanie s využitím koncepcie STREAM.
nedeľa, 19 máj 2024 15:49

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 4

Napísala
Vyučovanie na ZŠ Alšova v Kopřivniciach preverilo počas mobility Erasmus+ skvelé výkony našich tretiakov a štvrtákov na hodinách anglického jazyka. Na hudobnej výchove si vyskúšali hru na BoomWhackers, na čítaní vytvorili česko - slovenskú mapu vizitiek jednotlivých žiakov a na informatike opäť programovali.
nedeľa, 19 máj 2024 15:46

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 3

Napísala
Mobilita Erasmus+, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie v rámci realizácie akreditovaného projektu č. 2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119, pokračovala v stredu pre žiakov pútavým vyučovaním.
nedeľa, 19 máj 2024 15:42

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 2

Napísala
Mobilita Erasmus+ v meste Kopřivnice pokračovala v utorok. So žiakmi 5.A tamojšej partnerskej školy sme navštívili Dolní Vítkovice. Oblasť sa stala v roku 2002 národnou kultúrnou pamiatkou. Priemyselný areál s vysokými pecami slúžil 170 rokov pri výrobe železa. V areáli je vytvorená interaktívna expozícia s názvom Velký svět techniky Ostrava. Tretiaci a štvrtáci našej…
nedeľa, 19 máj 2024 15:36

Mobilita Erasmus+ - Kopřivnice 1

Napísala
Žiaci 3.A a 4.A triedy sa minulý týždeň zúčastnili mobility Erasmus+ v meste Kopřivnice, ktoré sa nachádza na severe Moravy. Našich žiakov čakali aktivity zamerané na využívanie rôznych inovatívnych metód a foriem vyučovania, najmä STEM koncepcie, jazykového vyučovania CLIL prepojeného s využitím informačných technológií, formatívneho hodnotenia ako aj tímovej práce v medzinárodných skupinách.
piatok, 17 máj 2024 21:12

#Erasmuslastday Trutnov

Napísala
Posledný mobilitný deň sa niesol na vlnách záverečného hodnotenia spojeného so zaujímavou prednáškou o prenose dát z meteorologických staníc. Žiaci sa dozvedeli informácie o tom, ako funguje prenos takýchto dát, čo všetko sa dá z nich vyčítať, kde v meste si môžu pozrieť, aké bude počasie a naučili sa určovať…
piatok, 17 máj 2024 07:08

Mobility Spain Day #4

Napísal
Po dni učenia są vonku sme dnes zasadli do školských lavíc španielskej školy a vrátili sa znova nielen k bádateľsky orientovanému vyučovaniu, ale aj ku koncepcii STEAM a najmä k písmenu A. Toto písmeno v názve predstavuje umenie - umenie komunikovať, čo vidíme, že našim žiakom ide veľmi dobre, ale…
štvrtok, 16 máj 2024 20:24

#3dmodeling Trutnov

Napísala
Slnečné lúče nás sprevádzali aj počas dnešného dňa, preto štvrtý deň mobility žiakov našej školy bol plný energie a odhodlania.
štvrtok, 16 máj 2024 06:50

Mobility Spain Day #3

Napísala
Streda - tretí deň je vždy kritickým dňom, ktorý preveruje našu kondičku a stanovuje limity. Dnešná mobilitná streda nebola výnimkou. “Stem out of the box”, alebo tzv. outdoorové vyučovanie, bolo dnes predzvesťou celosvetových aktivít v rámci medzinárodného dňa učenia sa vonku, ktorý si tohto roku pripomenieme 23. mája a naša…
streda, 15 máj 2024 20:10

Mobility Spain #2

Napísal
Upršané ráno ako aj celé predpoludnie nebolo celkom optimálne na realizáciu experimentov zameraných na dôkaz fotosyntézy, pretože práve slnečné žiarenie je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich priebeh tohto procesu.
streda, 15 máj 2024 20:08

#Mobilityweek Trutnov

Napísala
Tretí mobilitný deň sme odštartovali v skorých ranných hodinách opäť na pôde hosťujúcej školy. Hodiny matematiky a informatiky boli venované výpočtom obsahu štvorca a obdĺžnika. Následne naši žiaci pomocou vopred pripravenej siete kocky a kvádra názorne ukázali a vyvodili vzorec pre výpočet povrchu kocky a kvádra. V aplikácii Geometry Solver…
Dnešné ranné slnečné lúče boli predzvesťou nádherného mobilitného dňa v Trutnove. Slovenskí žiaci v hosťujúcej škole predstavili ústrednú tému projektu, ktorou je začlenenie metódy STEM do vyučovacieho procesu a poukázanie na jej pozitívnu stránku. Naši žiaci ju pretavili do konkrétnych hodín pre žiakov štvrtého ročníka.
pondelok, 13 máj 2024 22:16

Mobility Spain Day #1

Napísal
Naše projektové aktivity programu Erasmus+ zahŕňajú aj výmenné mobility našich žiakov v partnerských školách a tento týždeň sú na vyučovaní za hranicami našej školy a našej krajiny súbežne tri skupiny žiakov.
pondelok, 13 máj 2024 18:15

#Erasmuslife Komenda

Napísala
Slovensko-česká spolupráca dnes opäť otvorila svoje brány a žiaci 5.A odštartovali 5 dňovú šnúru na základnej škole Komenského v Trutnove.
Prvý máj bol štátnym sviatkom nielen u nás, ale aj v Českej republike. Tento deň sme využili na outdoorové vzdelávanie v Adršpašských skalách. Skalným mestom nás sprevádzala skúsená bývalá lezkyňa pani Irenka. Zasvätila nás do tajov Adršpašských skál, ich pôvode, zložení, erózii a mnohých ďalších zaujímavostiach.
Strana 1 z 2