Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 03 jún 2024 11:34

Mobility Greece Day #5

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V záverečnom dni našej poslednej skupinovej mobility žiakov v rámci akreditovaného projektu programu Erasmus+ žiaci jednotlivých tímov prezentovali svoju prácu.

Laboratórne záznamy a vzniknuté AI príbehy o fotosyntéze boli ich spoločným projektovým výstupom a musíme uznať, že odviedli kus dobrej práce a medzinárodná spolupráca rozšírila ich obzory a výmenu skúseností a vedomostí nielen na pracovnej úrovni, ale podporila rozvoj ich vzájomného rešpektu a spolupatričnosti. Po slávnostnej certifikácii žiakov sme opustili posledný krát brány krétskej partnerskej školy a od pondelka sa opäť s našimi žiakmi stretneme za múrmi našej domácej školy v Humennom.

Týmto by sme chceli v prom rade poďakovať dvanástim žiakom našej školy za vynikajúcu prácu odvedenú počas celého pracovného týždňa a úspešnú reprezentáciu nielen našej školy, ale aj našej krajiny.

Naše poďakovanie patrí aj učiteľom partnerskej školy 11th Gymnasio Machis Kritis 52, Irakliou za spoluprácu, podporu a výmenu pedagogických skúseností a dobrej praxe počas celého mobilitného týždňa.