Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 03 jún 2024 11:16

Mobility Greece Day #4

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na úvod štvrtého dňa našej mobility predpoludňajšie vyučovanie prebiehalo v netradičných priestoroch, v spoločných priestoroch nášho hotela, nakoľko v tento deň boli všetky školy na Kréte zavreté. Začalo tu celoštátne testovanie, ktorého spôsob je veľmi podobný nášmu Testovaniu 9.

V pohodlných priestoroch hotela žiaci pracovali na finalizácii povinných projektových výstupov, príbehoch o fotosyntéze, ktoré ilustrovali obrázkami vygenerovanými pomocou umelej inteligencie.

Popoludnie patrilo opät outdoorovému vyučovaniu, návšteve benátskej pevnosti nazývanej Koules. Prečo benátskej? V 13. storočí dobyli mesto Heraklion Benátčania a urobili z neho hlavné mesto egejskej oblasti a na obranu tohto strategicky významného prístavu proti prirátom nechali postaviť pevnosť s guľatou strážnou vežou, ktorú však, ako uvádzajú dostupné zdroje, zničilo zemetrasenie.

V súčasnosti je táto významná dominanta mesta Heraklion jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít. Po prehliadke expozícií vo vnútri pevnosti sa nám výstupom na hradby pevnosti naskytol úžasný pohľad na pôvodný starý benátsky prístav, ktorý v súčasnosti slúži najmä pre kotvenie rybárskych lodí a jácht.