Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ivana Čepová

Mgr. Ivana Čepová

streda, 13 september 2023 14:03

Tretiaci sa stanú autormi nových vynálezov

Naša škola bola vybraná do 8. ročníka programu MyMachine. Do výzvy sa zapojili žiaci 3.A triedy, ktorí budú počas školského roka spolupracovať s so študentmi TUKE, študentmi SOŠ technickej z Humenného a partnerom ich tímu bude aj spoločnosť BSH Drives and pumps Michalovce.

V tomto školskom roku sa druháci stali skutočnými literárnymi tvorcami. Na hodinách čítania, slovenského jazyka a informatiky sa im naskytla jedinečná príležitosť vytvárať a publikovať vlastné básne a texty. V rámci tejto aktivity sa ich tvorba dostala na novú úroveň, až do podoby tlačených kníh.

streda, 28 jún 2023 15:23

Školské kolo šachového turnaja

Dňa 18. 05. 2023 sa uskutočnilo školské kolo šachového turnaja. Turnaj žiakov 1. aj 2. stupňa prebiehal pod dohľadom p. učiteľky Čepovej, Lukáčovej a tiež žiaka Alexandra Krišku zo 6.A triedy.

Tešíme sa zo zisku Európskeho certifikátu kvality za eTwinningový projekt, ktorý sme realizovali v spolupráci s českou školou ZŠ Hustopeče, Komenského 2, ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova 579 a so slovenskou školou Základná škola Štefana Šmálika z Tvrdošína.

Aj v tomto školskom roku boli druháci úspešní v celoslovenskej čitateľskej súťaži Osmijankova literárna záhrada a opäť sú medzi ocenenými kolektívmi. Táto súťaž, ktorá sa koná každoročne, je zameraná na podporu čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti medzi žiakmi základných škôl.

Okrem realizácie medzinárodných projektov sa nadaní žiaci našej školy každoročne prezentujú ročníkovými prácami. Obhajoby ročníkových prác žiakov 2.A sa uskutočnili dňa 24. 05. 2023 v popoludňajších hodinách. Tohtoročné ročníkové práce boli vyjadrením ich špecifického záujmu o zvieratká, v prácach vyjadrili svoje vlastné postrehy a názory.

V tomto školskom roku začali druháci realizáciu medzinárodného projektu pod názvom RoboTeam.

nedeľa, 04 jún 2023 21:05

Druhák Erik – víťaz 1. kategórie

Žiaci 2.A a ďalší žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže Moje mesto Humenné. Výhercom v prvej kategórií sa stáva Erik Petko z 2.A triedy. Jeho pohľadnica bude tlačená a určená návštevníkom nášho mesta.

nedeľa, 14 máj 2023 10:10

Darček z lásky

Druhá májová nedeľa patrí našim mamičkám.

utorok, 18 apríl 2023 21:27

Pexesá žiakov 2.A

Jednou z aktivizujúcich metód vo vyučovaní je didaktická hra. Spresňuje zručnosti žiaka, jeho vedomosti a obohacuje sociálne vzťahy. Prostredníctvom nej sa rozvíja jeho osobnosť.

Strana 1 z 32