Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 29 máj 2024 05:17

Mobility Greece Day #2

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Druhý deň našej mobility v Grécku sme celé dopoludnie strávili v priestoroch hosťujúcej partnerskej školy. Počasie bolo viac ako výborné pre realizáciu nielen počítačom (iPadom) riadeného vyučovania, ale aj vizualizácie dýchania rastlín realizáciou jednoduchého experimentu.

Medzinárodné tímy pracovali naplno nielen v priestoroch triedy, ale aj mimo jej múrov. Slnečné počasie umožnilo realizovať experiment vo vonkajších priestoroch školy. A práve slnečné žiarenie, ako jeden z hlavných faktorov podieľajúcich sa na procese fotosyntézy, prispel k získaniu požadovaných údajov a potvrdeniu predpokladov, ktoré si žiaci pred realizáciou experimentu stanovili. Našou hlavnou pomôckou bol digitálny laboratórny systém, ktorý sme si doniesli do hosťujúcej školy priniesli zo Slovenska. Cieľom dnešných STEAM hodín bolo nielen rozvíjať praktické zručnosti žiakov dôkazom uvoľnenia kyslíka pri procese fotosyntézy, ale zároveň ich naučiť myslieť kriticky, analyticky a hlavne vedecky.

IMG 7343 IMG 7344 IMG 7345 IMG 7346

Myslíme si, že realizované experimenty boli nielen náučné a zaujímavé pre gréckych žiakov, ale aj inšpirujúce pre pedagógov hosťujúcej školy. Otvorených hodín sa zúčastnili nielen učitelia prírodovedných predmetov, ale aj riaditeľ školy.

Aj grécka škola je podobne ako naša v procese digitálnej transformácie a naše hodiny tak boli inšpiráciou aj menežment školy ako jeden zo spôsobov zvyšovania prírodovednej a digitálnej gramotnosti našich žiakov.

Popoludňajšie vyučovacie hodiny patrili zážitkovému vyučovaniu a realizácii STEAM koncepcie “out of the box”. Archeologické múzeum s výstavou artefaktov najstaršej civilizácie Európy s dôrazom na prvotné božstvo - matku Zem, bohyňu plodnosti a úrodnosti poskytlo žiakom úžasný pohľad na podstatu života našich predkov, ich hodnoty a zručnosti. Múzeum je jasným odkazom pre budúce generácie o smerovaní civilizácie a uvedomovania si podstatných hodnôt v živote.