Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 27 máj 2024 21:15

Mobility Greece Day #1

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Dnešným dňom sme začali súbežne s mobilitou v Litve jednu z posledných skupinových mobilít žiakov končiaceho akreditovaného projektu programu Erasmus+. Dvanásť žiakov našej školy zasadlo do gréckych lavíc spolu s ich tohtotýždňovými spolužiakmi hosťujúcej školy 11th Gymnasio Irakliou, v gréckom meste Heraklion.

Po úvodnom privítaní koordinátorkou projektov a novým riaditeľom školy nasledoval uvítací ceremoniál v priestoroch auly školy. Po krátkom predstavení školy nás zaujala divadelná hra z gréckych dejín, ktorú si pripravili žiaci hosťujúcej školy. Naši žiaci mali možnosť sledovať predstavenie s titulkami v angličtine.

Dnešné STEAM hodiny boli nastavené na postupnú digitalizáciu a gamifikáciu vyučovania. Po krátkej “warm up” aktivite a nastavení pravidiel práce v tíme sme do vyučovania zaradili krátke edukačné video, ktoré žiakom pomohlo získať ucelený pohľad na rozsiahly proces fotosyntézy. Získané informácie si žiaci upevnili pomocou interaktívneho cvičenia pripraveného v aplikácii Learningapps a gamifikované vyučovanie sme ukončili súťažou jednotlivých tímov v prostredí aplikácie Kahoot.

Formatívnym hodnotením na konci vyučovacích hodín sme zistili, že rešpekt a komunikácia zohrávajú kľúčovú úlohu pre dosiahnutie požadovaných výsledkov tímovej spolupráce.

Približne 78% žiakov gréckej školy si myslí, že práve práca v tíme by nás mala inšpirovať k tomu, aby sme svoju prácu odviedli najlepšie, ako je možné. Takmer všetci žiaci sa zhodli na tom, že komunikácia v tíme by mala byť dobrá a transparentná a v závere rovnaký počet žiakov zhodnotil, že dnešná práca v medzinárodných tímoch bola pre nich výborná.

Zajtra na nás čaká deň plný práce v našom prenosnom digitálnom laboratóriu. Pomocou digitálneho laboratórneho systému budú žiaci dokazovať, že v rastlinách naozaj prebieha fotosyntéza, ktorej jedným z produktov je pre všetky živé organizmy nevyhnutný kyslík.