Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 20 marec 2024 21:03

Eufória na mobilite Erasmus+

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na mobilitách je zaujímavá a krásna práve jedna vec - rozmanitosť. Každý deň na vás čakajú nové zážitky, výlety a edukatívne aktivity.

Vyučovanie dnešného dňa sme si spestrili ranným kurzom lezenia na horolezeckej stene. Obratnosť a zručnosť prekvapila občas aj samotných žiakov. Neskôr sa naši horolezci plní eufórie zapojili do programovania Pro-botov. Pomocou nich rysovali rovinné geometrické útvary. Po týchto aktivitách sa presunuli do hosťujúcej triedy, kde nás už čakali netrpezliví štvrtáci. Boli plní očakávania a záujmu, čím novým ich prekvapíme. Dnešhé vyučovanie sme zahájili tvorením stavieb z telies. Každá skupina dostala desať kancelárskych papierov a lepiacu pásku, pomocou ktorých mali vytvoriť čo najvyššiu a najstabilnejšiu vežu. Skupinovú prácu sme ocenili v tomto prípade hlavne z hľadiska komunikácie a kreativity. Pri tvorení využívali základné kompetencie v oblasti vedy a techniky. Rovnako tak zdokonalili občianske a komunikačné kompetencie s dôrazom na sociálnu klímu v triede. Tá bola fantastická, čo potvrdilo v závere aj formatívne hodnotenie formou diskusie. Žiaci vyzdvihli schopnosť identifikovať emócie počas práce na zadaní a možnosť vlastnej kreativity.

V popoludňajších hodinách sme po úspešnom dni v škole mohli spokojne vyraziť do hôr. Adršpašské skaly sa nám odvďačili krásnym počasím a nádhernou prírodou.

Prečítané 142 krát