Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 19 marec 2024 21:09

Príprava na mobilitu Erasmus+ - tvorba kvízov o Slovensku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V mesiacoch apríl a máj sa uskutočnia dve mobility akreditovaného projektu Erasmus+ v Českej republike. Zúčastnia sa ich žiaci 1. stupňa - žiaci 3.A a 4.A. Keďže jedným z cieľov mobilít bude aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania, účastníci týchto mobilít sa počas týchto mesiacov usilovne pripravujú.

Jednou z aktivít tretiakov je tvorba kvízov v KAHOOT. Pomocou tohto nástroja rýchlo a  efektívne vytvorili  jednoduché kvízy na rôzne témy, týkajúce sa Slovenska. Kvízy sú pre žiakov veľmi atraktívne, ich spustením je navodená vzrušujúca atmosféra  súťaže,  prekvapenia  a možnosť  zažiť  úspech. Žiaci sa naučili vytvárať tieto kvízy na hodine informatiky. Všetky kvízy si zahrali – zhodnotili svoje vedomosti a niečo nové sa aj naučili. Počas mobilít, ktoré ich čakajú, budú vzdelávať žiakov partnerských škôl v Kopřivniciach a v Trutnove a naučia ich tieto kvízy vytvárať.

Autori a odkazy na jednotlivé kvízy:

Eva Vojtková:

Mestá na Slovensku: https://create.kahoot.it/share/mesta-na-slovensku/4f0091c8-71b4-4242-b3f0-101f7c3b3f1d

Matúš Gavaľa:

Známe osobnosti Slovenska: https://create.kahoot.it/share/zname-osobnosti-slovenska/c83113cb-7f7d-405d-8668-6ab267c382c8

Ema Durkotová:

Humenné : https://create.kahoot.it/share/humenne/bc3e6052-92d4-4630-bcf9-8dc513aab040

Alžbeta Dzáková:

Jaskyne na Slovensku: https://create.kahoot.it/share/jaskyne-na-slovensku/1ef6f3d8-7a83-4ab3-ad43-0c16b7b10732

Erik Petko:

Slovenské pohoria   https://create.kahoot.it/share/slovenske-pohoria/cd4f6990-e2f4-4571-95cc-4e047469b318

Adam Hatrák:

Mestá na Slovensku   https://create.kahoot.it/share/mesta-na-slovensku/3992acb0-2e90-4625-a512-74cc8f15cbe0

Vivien Chomová:

Slovenskí spisovatelia:  https://create.kahoot.it/share/slovensky-spisovatelia/d32eb6bb-c37f-4bec-b7ed-8ee6f907c9d6

Adam Brečka:

Slovenské významné osobnosti:  https://create.kahoot.it/share/slovenske-vyznamne-osobnosti/e1af5ab7-01b4-4804-83cf-ceaa00777c9d

Gregor Majerník:

Slovenské pohoria: https://create.kahoot.it/share/slovenske-pohoria/d460ffa8-141e-4496-89ab-bbd55796b21c

Sebastián Makara:

Humenné: https://create.kahoot.it/share/humenne-sebik/fba5c273-ded9-4b83-bb9e-a5097daec383

Žiaci 4.A tiež nezaháľajú, pripravujú aktivity so stavebnicou LEGO MINDSTORMS a LEGO BOOST z ktorých postavili a naprogramovali robotov: ROBOT BLAST a ROBOT BERNIE. Ako prípravu na mobilitu odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti s programovaním mladším spolužiakom, napr. žiakom 2.A. Urobili im veľkú radosť a odštartovali tým prácu s lego stavebnicami a programovaním v ich triede.

Aj štvrtáci budú na mobilitách odovzdávať svoje poznatky a skúsenosti z vyučovania prírodovedy, vlastivedy, informatiky a anglického jazyka českým žiakom.

Prečítané 282 krát