Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 15 máj 2024 20:08

#Mobilityweek Trutnov

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Tretí mobilitný deň sme odštartovali v skorých ranných hodinách opäť na pôde hosťujúcej školy. Hodiny matematiky a informatiky boli venované výpočtom obsahu štvorca a obdĺžnika. Následne naši žiaci pomocou vopred pripravenej siete kocky a kvádra názorne ukázali a vyvodili vzorec pre výpočet povrchu kocky a kvádra. V aplikácii Geometry Solver sa zoznámili s vyriešením rôznych geometrických problémov. Táto aplikácia zahŕňa všetky geometrické tvary a telesá v 3D zobrazení.

Počas vyučovania žiaci využívali aplikáciu GeoGebra classic, kde trénovali svoju predstavivosť a priestorovú orientáciu. Následne si žiaci overili na jednotlivých úlohách v aplikácii Quizizz ako pochopili vyvodené učivo. Pri hodnotení sme boli milo prekvapení nadobudnutými vedomosťami a pozitívnym hodnotením, ktoré nám dali ako spätnú väzbu žiaci hosťujúcej školy. Ich úlohou bolo napísať max. 10-15 slov o tom, čo sa naučili. Veľkou zaujímavosťou pre našich žiakov bolo programovanie pomocou vzdelávacej sady Scottie Go! Táto interaktívna edukačná hra sa našim žiakom veľmi páčila. Ich úlohou bolo správne naprogramovať Scottiho. Naprogramovaní boli aj naši žiaci, ktorí sa veľmi tešili na lezeckú stenu, ktorá je súčasťou tejto školy. Každý z nich si mohol vyskúšať svoje fyzické a psychické schopnosti pri lezení a vypočítať vzdialenosť, ktorú zdolali. Najzdatnejší boli jednoznačne chalani, ktorým to išlo ako skúseným lezcom. Popoludňajšie outdoorové vyučovanie pokračovalo v ZOO Dvůr Králové, kde sme spoznávali v rámci prírodovedy zvieratá žijúcej v rôznych krajinách. Pomcou QR kódov si už naši žiaci po včerajšom zaučení dokázali samostatne naskenovať a prečítať informácie o danom zvieratku. Deň sme zakončili jazdou v Safari parku.

Prečítané 110 krát