Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 16 máj 2024 06:50

Mobility Spain Day #3

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Streda - tretí deň je vždy kritickým dňom, ktorý preveruje našu kondičku a stanovuje limity. Dnešná mobilitná streda nebola výnimkou. “Stem out of the box”, alebo tzv. outdoorové vyučovanie, bolo dnes predzvesťou celosvetových aktivít v rámci medzinárodného dňa učenia sa vonku, ktorý si tohto roku pripomenieme 23. mája a naša škola bude opäť po roku jeho súčasťou.

 

Dnešné outdoorové vyučovanie prebiehalo v unikátnej lokalite a prírodnej učebni v Katalánsku, v pohorí Montserrat. Unikátnosť tohto prostredia sa spája nielen s jedinečnosťou vzniku pohoria, ktoré je z obdobia treťohôr, ale aj s históriou a pútnickým miestom, ktoré navštevuje ročne veľké množstvo turistov.

Naše outdoorové vyučovanie sa zameriavalo na geologický vývoj Zeme od jej počiatku až do uvedeného geologického obdobia charakteristického nielen veľkými geologickými, ale aj biologickými zmenami.

V tomto období vrcholilo Alpínske vrásnenie, oddeľovanie kontinentov, postupný zánik historického mora Tetis v dôsledku sucha a tepla. Výsledkom bola evaporácia morskej vody, ktorá zanechávala vrstvy soli a následne aj naplavených sedimentov.

Praktickou časťou outdoorového vyučovania bola charakteristika flóry miestneho regiónu a jej adaptácia prírodným a klimatickým podmienkam. Úlohou žiakov bolo nájsť listy piatich rozličných rastlín a určiť charakteristický znak adaptácie, ktorý bol zároveň ich ochranou pred extrémnym vyparovaním vody (malé listy, tmavo-zelená farba, prítomnosť trichómov a pod.)

Posledná problémová úloha bola zameraná na identifikáciu kvitnúcich rastlín. Žiaci mali za úlohu vyhľadať v horskom prostredí kvitnúce rastliny a vytvoriť fotografie piatich rôznych kvitnúcich rastlín. Pomocou aplikácie PlantNet ich mali identifikovať. Svoje zistenia zaznamenávali do pripravených pracovných listov.

Popoludňajšie hodiny outdoorového vyučovania patrili hodine dejepisu - spoznávaniu historických faktov, ktoré sa viažu k sakrálnym stavbám v masíve hory Montserrat. Vďaka odbornosti kolegu pedagóga z našej partnerskej školy - učiteľa dejepisu sa naši žiaci dozvedeli viacero zaujímavých faktov o pôvode známej sochy čiernej madony, pútnického miesta, ale aj o počiatkoch obývania celého územia od jeho najstaršej histórie.