Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 15 máj 2024 20:10

Mobility Spain #2

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Upršané ráno ako aj celé predpoludnie nebolo celkom optimálne na realizáciu experimentov zameraných na dôkaz fotosyntézy, pretože práve slnečné žiarenie je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich priebeh tohto procesu.

Nás to však neodradilo. Druhý deň našej mobility v Katalánsku a dnešné naše STEAM hodiny patrili bádateľsky orientovanému vyučovaniu, riadeným experimentom a získavaniu dôkazov o priebehu fotosyntézy. Navyše, miestni obyvatelia vítajú každý dážď v tomto ročnom období, nakoľko Katalánsko sužuje už niekoľko mesiacov sucho a výrazný deficit vody v priemysle aj domácnostiach.

Po krátkom úvode a vizualizácii fotosyntézy, žiaci v medzinárodných tímoch riešili a diskutovali o tom, čo sa stane, keď vydýchneme pod vodou, či fotosyntéza a dýchanie prebiehajú súčasne, alebo ako oddelené procesy. Svoje názory a predpoklady napísali do predikčných kariet, ktoré sme využili v rámci dnešného formatívneho hodnotenia. Počas hlavného experimentu, v ktorom žiaci získavali nielen praktické skúsenosti, ale nahliadli aj do sveta vedy a práce výskumných pracovníkov, boli našimi hlavnými pomôckami digitálny laboratórny systém, O2 senzory a samozrejme iPady s aplikáciou Graphical Analysis. Tieto pomôcky nám pomohli sledovať procesy prebiehajúce v rastlinách v noci. Meraniami žiaci zistili, že došlo k poklesu koncentrácie kyslíka v biokomorách s listami. Dôvodom bol nedostatok slnečného žiarenia, kedy sa rastlina sústredí na to, aby uvoľnený kyslík využila pre vlastné dýchanie. V uvedenom experimente budeme pokračovať vo štvrtok, kedy dúfame, že nám počasie umožní realizovať druhú časť experimentu a dokázať, že v rastlinách naozaj prebieha fotosyntéza, ktorej produktom je kyslík.

Popoludňajší program bol nabitý až do večerných hodín. Najskôr sme navštívili historickú archeologickú lokalitu Abric Romaní. Je to najznámejšie paleolitické archeologické nálezisko na svete, kde sa archeológovia stretávajú každoročne, aby odhaľovali ďalšie nové a nové poznatky zo života predchodcu Homo sapiens. Vedci dokázali, že zhruba 3% genetických informácií našej DNA pochádza z Neandertálcov. A práve tu, asi 100 metrov ďalej od našej partnerskej školy a cca 40 m hlboko sa nachádza najväčší zdroj informácií ale aj artefaktov o živote Homo neanderthalensis - neandertálskeho človeka. Momentálne sa archeologický výskum nachádza cca 60.000 rokov v minulosti a zhruba 40 metrov pod povrchom Zeme. Podľa archeologických sondážnych vrtov sa vedci chcú dostať až do hĺbky 70 - 80 metrov, čo v prepočte na tisícročia môže znamenať odkrytie histórie starej 100.000 rokov. Skvelý výklad spojený s praktickými ukážkami nájdených artefaktov boli úžasnou hodinou dejepisu. Držať v ruke pracovné nástroje neandertálcov, zuby, kosti, či dokonca exkrementy zvierat staré 60 tisíc rokov sa nepošťastí každý deň.

Popoludňajšie vzdelávacie aktivity pokračovali na opačnom (hornom) konci mestečka Capellades, kde sa nachádza jeden zo 16-tich vodných mlynov, na ktorých sa budovali manufaktúry na výrobu papiera. Aj keď v súčastnosti Katalánsko zápasí s katastrofálnym nedostatkom vody, v minulosti toto územie bolo doslova zaliate vodou, jazerami a umelými kanálmi, na ktorých vznikli manufaktúry, ktoré vďaka prírodnej sile vody a gravitácii dokázali produkovať takmer masovú výrobu papiera. V budove jedného mlyna, kde v minulosti mala sídlo aj naša partnerská škola, sa dnes nachádza múzeum ručnej výroby papiera z bavlnených vlákien. Súčasťou výkladu, prehliadky a vzdelávacích aktivít bol aj workshop, kde si naši žiaci metódou učenia za pochodu (hands on learning) sami vyrábali hárky papiera, ktoré s nimi pocestujú naspäť na Slovensko ako spomienka na dnešný deň.