Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Iveta Meňoščíková

Mgr. Iveta Meňoščíková

štvrtok, 19 máj 2022 09:14

"Môj 2-3-4 kolesový miláčik"

Dňa 18. 05. 2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili zábavno-súťažného popoludnia.

utorok, 19 apríl 2022 17:17

Dobrodružstvo s kravičkami

Dňa 7. apríla 2022 sa žiaci 1.A a 4.C zúčastnili pútavej exkurzie na Poľnohospodárskom družstve v Čiernom nad Topľou.

piatok, 01 apríl 2022 08:12

Projekt Adoptuj kravičku

V tomto školskom roku sa triedy 1.A, 1.B a 4.C zapojili do zábavného a edukatívneho projektu Adoptuj kravičku.

piatok, 18 marec 2022 08:55

Domček, domček, kto v tebe býva?

V tomto mesiaci sa v triedach 4.C a 2.C uskutočnila beseda o včelách, nakoľko štvrtáci sa na hodinách prírodovedy oboznamujú s tematickým celkom: "Pátrame po stopách prírodných spoločenstiev" a druháci "Spoločenstvo včiel."

štvrtok, 26 september 2019 11:36

Erasmus+ KA1 - Istanbul

V dňoch 25.8. – 31.8.2019 pani učiteľka Mgr. Iveta Meňoščíková vďaka projektu Erasmus+ KA1 pod názvom O krok vpred absolvovala THE „DIGITAL CLASROOM“ in Istanbul.