Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 25 máj 2022 09:24

Svetový deň učenia vonku

Napísal
Dnešným dňom, počas ktorého sme realizovali aktivity v rámci oficiálneho zapojenia našej školy do globálneho hnutia Medzinárodný deň učenia vonku (https://outdoorclassroomday.com) sme zavŕšili školské aktivity outdoorového vyučovania nielen vo vonkajších priestoroch školy, v outdoor učebni v školskom átriu, ale aj v jej blízkom okolí.
utorok, 24 máj 2022 12:02

Slovenský jazyk vonku

Napísala
Vyučovanie vonku sa nám spája väčšinou s vyučovaním prírodovedných predmetov, naši žiaci si však vyskúšali, že aj slovenský jazyk sa dá vyučovať vonku. Počas týždňa outdoorových aktivít sme si vyskúšali takéto vyučovanie hneď s niekoľkými triedami.
Osobná účasť žiakov na súdnom pojednávaní je iste veľkým prínosom k rozšíreniu teoretických vedomostí žiakov, keďže súčasťou učiva občianskej náuky v 8.ročníku sú aj orgány ochrany práva - polícia, prokuratúra, advokácia, notárstvo a súdy.
pondelok, 23 máj 2022 18:31

Pohľadnice pre mamičky

Napísala
Kedy ste naposledy dostali pohľadnicu do poštovej schránky?
Dňa 18. 05. 2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili zábavno-súťažného popoludnia.
Tento týždeň 6. B začala vyučovanie akčnejšie ako obvykle - hneď v pondelok ráno sa žiaci vybrali vlakom do Sniny, aby sa dozvedeli niečo nové o výtvarnom umení, prispeli na dobrú vec a strávili príjemné chvíle na malej zvieracej farme.
utorok, 17 máj 2022 09:04

Jazykoví bádatelia v 7.C

Napísala
Mravy, počty, náuka o tvaroch měřických, přírodozpyt, mluvnica... Aj takéto názvy predmetov našli žiaci 7.C na vysvedčení z roku 1911. Zaujímavosťou však pre nich na nezvyčajnej hodine slovenčiny nebolo len spomínané vysvedčenie, ale aj iné texty staršie než 100 rokov. Na základe nich mali možnosť presvedčiť sa o tom, ako…
pondelok, 16 máj 2022 22:58

Jarné enviro aktivity našej školy

Napísala
Environmentálne aktivity našej školy sú súčasťou vzdelávania už mnoho rokov, environmentálne aktivity a program vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia sme dokázali obhájiť aj v snahe o začlenenie našej školy do svetovej siete Eco-Schools a naša škola je držiteľom zelenej vlajky oprávňujúcej nás používať titul "Ekologická škola".
nedeľa, 15 máj 2022 16:43

Florbal nás baví!

Napísala
Medzinárodný deň florbalu oslávili štvrtáci športovou aktivitou " Všetci s florbalkami do školy!" 
Žijeme v dobe, kedy sa s pojmom zdravý životný štýl stretávame veľmi často. Čo sa však pod týmto slovným spojením ukrýva?
Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala 26. raz, a tak aj naša škola opäť podporila túto šľachetnú myšlienku a poskytla dobrovoľníkov, ktorí pomáhali so zbierkou v našej škole.
Vo štvrtok 21. apríla sa vybrali žiaci 6. ročníka do Prešova za umením. V modernom prešovskom divadle Viola počas predstavenia behal žiakom mráz po chrbte, ale nie od zimy... Žiaci sa totiž zúčastnili predstavenia - fantasy hororu pre mladých - pod názvom “Vieme, kto si!” Vzdelávanie formou zážitkov opäť nesklamalo...
Žiaci z 2.C na hodine SLOVENSKÉHO JAZYKA  preberali tému: " Opis ilustrácie ".
Zavďačiť sa vlastným deťom a splniť im všetky priania môže byť občas náročné. Predovšetkým tie finančné.
Žiaci 2.B triedy si v rámci farebného týždňa zdravia vytvorili srdcové puzzle.
Ktoré ročné obdobie je obdobím prílivu čerstvých síl, počiatku nového života a farieb? Je to jar.
Fakt, že rodičia sú prví učitelia svojich detí je nepopierateľný a vety z úst žiakov začínajúce „Mama ma naučila...“ , „Otec mi rozprával...“ patria medzi najmilšie. Vidieť svojho rodiča na mieste svojej pani učiteľky, pred svojimi rovesníkmi, ktorí na neho s obdivom hľadia a pozorne počúvajú, je skúsenosť, ktorá napĺňa hrdosťou každého žiaka.
Žiaci 6. A triedy počas farebného týždňa zdravia pracovali na tvorivej aktivite a vybrali si žltý deň - Deň narcisov.
štvrtok, 28 apríl 2022 10:12

"Daruj knihu" - burza kníh

Napísala
Po dvoch rokoch, počas ktorých nás zastavila prebiehajúca pandémia, sme opäť naštartovali burzu kníh pod názvom – Daruj knihu.
štvrtok, 28 apríl 2022 10:03

Hviezdoslavov Kubín

Napísala
3. marec 2022 patril umeleckému slovu.
Strana 2 z 5