Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Zuzana Balogová

Mgr. Zuzana Balogová

štvrtok, 27 apríl 2023 12:50

Deň Zeme 2023

Dňa 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Tento sviatok pripomína ľuďom možnosť prispieť k ochrane životného prostredia a posunúť sa k bližšie k zelenšej planéte.

sobota, 01 apríl 2023 08:13

Svetový deň vody - Vodné dielo Domaša

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme pre žiakov našej školy pripravili niekoľko aktivít venovaných témam ochrana, šetrenie vôd a spoznávania zdrojov pitnej vody v našej krajine. Po outdorovom vyučovaní v čistiarni odpadových vôd v Humennom, kde sa žiaci oboznámili s procesom čistenia vody v našom meste, sme zorganizovali ďalšiu exkurziu – na vodné dielo Domaša.

pondelok, 16 máj 2022 22:58

Jarné enviro aktivity našej školy

Environmentálne aktivity našej školy sú súčasťou vzdelávania už mnoho rokov, environmentálne aktivity a program vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia sme dokázali obhájiť aj v snahe o začlenenie našej školy do svetovej siete Eco-Schools a naša škola je držiteľom zelenej vlajky oprávňujúcej nás používať titul "Ekologická škola".

Prvé naše outdoorové dejepisno-geologické vyučovanie realizované v rámci projektu Dejepisné zastávky nášho regiónu sme absolvovali v prostredí Horného Zemplína, v ktorom dominanciu s neuveriteľnou historickou a regionálnou hodnotou predstavuje dedina Nová Sedlica, v súčasnosti známa aj chalúpkou deduška Večerníčka.

nedeľa, 15 máj 2022 22:57

Dejepisné zastávky nášho regiónu

Vďaka podpore rodičovského združenia pri našej ZŠ tomto školskom roku realizujeme krátkodobý projekt Dejepisné zastávky nášho regiónu, ktorý patrí k malým projektom podporovaným naším zriaďovateľom, mestom Humenné.

V jeseni roku 1944 sa v priestoroch Duklianskeho priesmyku uskutočnila jedna z najkrvavejších operácií druhej svetovej vojny – Karpatsko-duklianska operácia. Išlo o útok československých a sovietskych vojsk, ktoré sa mali spojiť so silami Slovenského národného povstania.

piatok, 12 október 2018 17:55

Zber papiera

Aj v tomto školskom roku počas mesiaca október sme sa rozhodli, že budeme opäť nápomocní vo vzťahu k našej prírode, k nášmu životnému prostrediu. Každoročne v októbri a v apríli sa naša škola úspešne zapája do zberu papiera, ktorého výsledkom je vždy záchrana niekoľkých desiatok stromov.

nedeľa, 28 január 2018 08:57

Prvý deň jarných prázdnin

Tohtoročné jarné prázdniny neboli ani tak jarné, lebo snehu bolo neúrekom, hlavne začiatkom týždňa. No ani sneh a teploty pod nulou neodradili niektorých žiakov historického krúžku vybrať sa do Košíc a pozrieť si metropolu východného Slovenska.

piatok, 04 apríl 2014 13:28

Ekohra

V priebehu mesiaca február a marec sa naša škola zapojila do súťaže v zbere plastových fliaš, ktorú organizovala spoločnosť LIDL,  s názvom Ekohra. Na základe toho sa zistilo, že ochrana životného prostredia mladým ľuďom nie je ľahostajná, za čo vám ďakujeme.