Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 01 apríl 2023 08:13

Svetový deň vody - Vodné dielo Domaša

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme pre žiakov našej školy pripravili niekoľko aktivít venovaných témam ochrana, šetrenie vôd a spoznávania zdrojov pitnej vody v našej krajine. Po outdorovom vyučovaní v čistiarni odpadových vôd v Humennom, kde sa žiaci oboznámili s procesom čistenia vody v našom meste, sme zorganizovali ďalšiu exkurziu – na vodné dielo Domaša.

„Domaša, Domaša, ty si pýcha naša..“ – takto sa spieva v jednej takmer ľudovej piesni a asi na tom bude niečo pravda. Domaša sa dnešnej generácii spája prevažne s letnou rekreáciou, kúpaním, plávaním, vodnými športami alebo aj s výletnou loďou, no táto vodná nádrž má pre obyvateľov východného Slovenska oveľa väčší význam. A práve oboznámiť sa s úlohou a funkciou štvrtej najväčšej nádrže na Slovensku bolo cieľom našej návštevy vodného diela.

Domaša bola vybudovaná v rokoch 1962 – 1967 v povodí Bodrogu na rieke Ondava z dôvodu vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine, aby sa predchádzalo častým záplavám, ktoré postihovali dané územie. Kvôli výstavbe vodného diela Domaša museli svoje domovy opustiť obyvatelia šiestich obcí, išlo zhruba o 700 domácností z obcí Dobrá nad Ondavou, Kelča, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša a Valkov. O osudoch ľudí týchto obcí sa možno dozvedieť viac z publikácie Príbehy spod Ondavskej vrchoviny, ktorej autorom je rodák z jednej zo spomínaných obcí Mudr. Aladár Šalata. Opisuje smutné momenty vysťahovania rodín, odpaľovanie kostolov do povetria, ale aj nepríjemné zážitky o exhumácii telesných pozostatkov blízkych príbuzných rodín, ktorí museli svoje príbytky opustiť natrvalo. Vraj všetko zlé je na niečo dobré a vystavanie vodného diela Domaša prinieslo moderné využitie vody pre ľudstvo, bez ktorej nie je možná jeho existencia.

Vodné dielo Domaša má polyfunkčný charakter a využíva sa na rôzne účely. Je zásobárňou úžitkovej vody, reguluje prítoky vôd do Východoslovenskej nížiny a zavlažuje 17 tisíc hektárov pôdy v okolí. Má aj priemyselný charakter, voda sa využíva na riedenie odpadových vôd z priemyselných závodov.

Súčasťou vodného diela je okrem vyrovnávacej nádrže Malá Domaša aj elektráreň Domaša, ktorá sa radí k špičkovým vodným elektrárňam s dvoma Kaplanovými turbínami a vysokým výkonom. Naším sprievodcom bol dlhoročný zamestnanec vodného diela, p. Mydla, ktorý pútavo rozprával nielen o výstavbe diela, ktorú zažil osobne, ale aj o zaujímavých momentoch z viac ako 50-ročnej histórie vodného diela, keď v nádrži voda takmer nebola, alebo naopak keď jej bolo veľa a prelievala sa cez bezpečnostný priepad do vyrovnávacej nádrže Malá Domaša. V rámci exkurzie sa žiaci oboznámili so základnými informáciami o hospodárení s vodou, ktorej je v Domaši viac ako 180 mil. m3, ale veľmi zaujímavé bolo rozprávanie o jarnom čistení nádrže od nánosov plastových fliaš, ktorých je každým rokom menej, o čistení od nánosov veľkých konárov, kmeňov, ktoré sú zase výsledkom práce bobra európskeho, ktorý na brehoch Domaše má svoje prirodzené životné prostredie.

Pri obhliadke celého objektu sme sa poriadne nachodili, zdolali sme stovky schodov, aby sme sa popod vodnú hladinu obrovským tunelom dostali do združeného odberného objektu, veže, uprostred hladiny, kde pohľad na Domašu stál zato – prekrásne naše slovenské more.

Chceme sa poďakovať vedeniu Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Povodie Bodrogu, za ústretovosť a možnosť spoznať Domašu z iného pohľadu, ako ju vníma verejnosť, p. Mydlovi zato, že žiakom svojím rozprávaním spestril hodiny dejepisu, regionálnej výchovy, fyziky a biológie, ako aj žiakom za rešpektovanie prísnych bezpečnostných podmienok, ktoré platia v areáli a na miestach, kde verejnosť bežne prístup nemá.

Prečítané 268 krát