Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Druhé naše outdoorové dejepisno-geologické vyučovanie realizované v rámci projektu Dejepisné zastávky nášho regiónu sme absolvovali v okrese Medzilaborce.
Prvé naše outdoorové dejepisno-geologické vyučovanie realizované v rámci projektu Dejepisné zastávky nášho regiónu sme absolvovali v prostredí Horného Zemplína, v ktorom dominanciu s neuveriteľnou historickou a regionálnou hodnotou predstavuje dedina Nová Sedlica, v súčasnosti známa aj chalúpkou deduška Večerníčka.
Vďaka podpore rodičovského združenia pri našej ZŠ tomto školskom roku realizujeme krátkodobý projekt Dejepisné zastávky nášho regiónu, ktorý patrí k malým projektom podporovaným naším zriaďovateľom, mestom Humenné.
Projekt pod názvom Na jazykových krídlach 2 v spolupráci s mestom Humenné si po svojom minuloročnom pilotnom ročníku vyžiadal, vďaka svojmu kladnému ohlasu, a výbornej spätnej väzbe od pedagógov zapojených škôl, svoje pokračovanie aj tento rok. V mesiacoch apríl-máj sa na našej škole uskutoční už druhý ročník menovaného projektu, ktorý prebieha…
Po netradičných hodinách chémie sme sa v našom eTwinningovou projekte Women with conscience and science: Marie Curie, looking for eTwinnio posunuli k získavaniu poznatkov z ďalšieho prírodovedného predmetu, z oblasti astronómie. Vedy, ktorá je úzko spojená predovšetkým so zákonmi fyziky.
Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio aka sme už informovali je eTwinningový projekt, kterého cieľom je prepojenie prírodovedných predmetov a pochopenie zákonov prírody ako celku.
piatok, 08 november 2019 18:27

Kúzelná chémia

Napísala
Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio je názov eTwinningového projektu, v ktorom sa spojili učitelia prírodovedných predmetov viacerých krajín, predovšetkým Španielska, Grécka a Slovenska, aby vo virtuálnom prostredí umožnili žiakom rozvoj ich prírodovednej gramotnosti vo všetkých oblastiach prírodných vied a zároveň im umožnili emocionálny rozvoj prostredníctvom…
piatok, 25 október 2019 14:28

Meet and Code 2019 - Girls do IT

Napísala
V druhom týždni programovania a kódovania v rámci Európskeho týždňa programovania 2019 sme sa prostredníctvom inciatívy Meet and Code 2019 zamerali na dievčatá v IT sektore. Ako už samotný názov podujatia Spike Girls prezrádza, podujatia sa zúčastnili len dievčatá.
Minulý týždeň sme odštartovali oficiálny dvojtýždeň Európskeho týždňa programovania prvým podujatím v iniciatíve Meet and Code 2019 s názvom Code for Planet (programuj pre planétu). Cieľom iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom nové technológie a uviesť ich do problematiky programovania zábavnou a atraktívnou formou.
V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do Európskeho dňa jazykov podujatím, ktoré pod názvom “English in Science” - Angličtina vo vede, v prírodovedných predmetoch, prebiehalo počas celého týždňa.
Koncom školského roka 2018/2019 vyhlásila Nadácia Pontis už tretí ročník grantovej výzvy Inciatíva Meet and Code 2019, ktorého cieľom je predstaviť deťom a mladým ľuďom nové technológie a programovanie.
pondelok, 22 október 2018 22:11

We do with WeDo

Napísala
We do with WeDo je názov oficiálne zaregistrovaného podujatia v rámci Európskeho týždňa programovania, ktoré sa uskutočnilo na našej škole v dňoch 17. 10. až 19.10. 2018. Vďaka aktivite rodičovského združenia pri ZŠ Dargovských hrdinov získala naša škola finančný grant od Nadácie Pontis.
piatok, 14 september 2018 19:57

Naša škola v Meet and Code 2018

Napísal
Koncom školského roka 2017/2018 vyhlásila Nadácia Pontis už druhý ročník grantovej výzvy Iniciatíva Meet and Code 2018. Cieľom tejto inciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom nové technológie a kódovanie/programovanie.
nedeľa, 05 január 2014 00:00

Sme Európania

Napísala
Sme Európania Je názov projektu, ktorý sa realizoval v jesennom období vďaka iniciatíve ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským na Lesnej ulici v Humennom. Bol financovaný z fondov Mestského úradu v Humennom. Zúčastnili sa ho školy na území mesta, teda aj my.