Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 08 november 2019 18:27

Kúzelná chémia

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio je názov eTwinningového projektu, v ktorom sa spojili učitelia prírodovedných predmetov viacerých krajín, predovšetkým Španielska, Grécka a Slovenska, aby vo virtuálnom prostredí umožnili žiakom rozvoj ich prírodovednej gramotnosti vo všetkých oblastiach prírodných vied a zároveň im umožnili emocionálny rozvoj prostredníctvom nasadenia techniky “Mindfullness” a prepojenia emocionality s prírodou do vyučovania.

Všetky partnerské školy si našli spoločný cieľ týchto aktivít - predovšetkým gamifikácia vyučovania, ekomágia a fytoterapia.

Cieľom nášho vedeckého bádania je doplnenie nového prvku do periodickej tabuľky prvkov s názvom eTwinnio. Na ceste objavovania nás počas riešenia projektových aktivít budú sprevádzať ženy, ktoré zaujali svoje popredné miesto v oblasti prírodných vied, predovšetkým žena, ktorá získala Nobelovú cenu za fyziku a chémiu a k jej najväčším úspechom patrí objavenie dvoch chemických prvkov a to rádia a polónia. Táto žena je známa ako Madam Curie.

Jednou zo spoločných aktivít, ktoré sme v priebehu prvých dvoch mesiacov riešenia projektu uskutočnili, a ktorá mala medzinárodný charakter, nakoľko sa v tom istom dni konala vo viacerých zapojených školách bol “Magic Halloween” - Magický Halloween. A kde inde nájdeme viac mágie, ako v našom laboratóriu chémie.

Odborná učebňa chémie sa v pondelok pred jesennými prázdninami a dušičkovým obdobím zmenila na čarodejnícku dielňu, v ktorej mohla magická hodina chémie začať...

Žiaci siedmeho ročníka začali pripravovať svoje “Fizzy Potions” - magické nápoje. Farebnosť a rýchlosť chemickej reakcie, ako aj šumivý zvuk ich nápojov im takto hravou bádateľskou formou upevnili ich vedomosti o roztokoch a veríme, že ich aspoň o malý krok posunuli bližšie k čaru chémie a prírodných vied.

To, že aj hodina chémie môže byť zábavná sa môžete presvedčiť v nasledovnom videu.

Poďakovanie patrí našim výtvarníkom - vyučujúcim výtvarnej výchovy - p. uč. Horvátovej a p. uč. Seleckému, ktorí svojimi dekoráciami prispeli k vytvoreniu čarovnej a kúzelnej atmosféry, v ktorej sme aspoň na 45 minút zažili kúzlo chémie.

Prečítané 919 krát