Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 11 máj 2022 06:23

Učíme sa o zdravom životnom štýle na hodinách občianskej náuky

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Žijeme v dobe, kedy sa s pojmom zdravý životný štýl stretávame veľmi často. Čo sa však pod týmto slovným spojením ukrýva?

Túto otázku si kládli žiaci šiestych a siedmych ročníkov na hodinách občianskej náuky počas týždňa zdravia v rámci svojich projektov na tému Ako sa starám o svoje zdravie. Úlohou žiakov bolo nielen vyhľadať zásady zdravého životného štýlu, ale aj zamyslieť sa nad tým, do akej miery sa nimi oni sami riadia, prípadne navrhnúť, ktoré oblasti svojej životosprávy by mali zmeniť a prečo. Aby sme so zásadami zdravej životosprávy oboznámili aj žiakov iných ročníkov a inšpirovali ich tak k starostlivosti o svoje zdravie, projekty sme na istý čas umiestnili do priestorov školy. Veríme, že aj takýmto spôsobom prispejeme k posilneniu duševnej a telesnej rovnováhy našich žiakov.

Vladimíra Tkáčová, Silvia Fedorjaková, Veronika Krišková

Prečítané 338 krát