Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 01 máj 2022 18:41

Čo nás môžu naučiť naši rodičia?

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Fakt, že rodičia sú prví učitelia svojich detí je nepopierateľný a vety z úst žiakov začínajúce „Mama ma naučila...“ , „Otec mi rozprával...“ patria medzi najmilšie. Vidieť svojho rodiča na mieste svojej pani učiteľky, pred svojimi rovesníkmi, ktorí na neho s obdivom hľadia a pozorne počúvajú, je skúsenosť, ktorá napĺňa hrdosťou každého žiaka.

Po dohode s rodičmi sa v našej triede 2.A, rozbehla úspešná spolupráca, kde rodičia v rámci svojej profesie odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti nadaným druhákom.

Ako prvý sa pred druhákov odvážne postavil primár chirurgického oddelenia v Humennom, MUDr. Pavol Olach, ktorý obohatil tému z Prvouky – Kostra v učebni biológie na 2.stupni našej školy. Výklad podopieral prezentáciou, kde smelým druhákom opisoval CT snímky a zlomeniny. Žiakov zaujali RTG snímky, ktoré si so záujmom prezerali. Spoločne sme na záver rozobrali tému ako predchádzať úrazom a vyhýbať sa tak chirurgickému oddeleniuJ. Ocka Ninky Olachovej radi uvidíme aj nabudúce, najradšej v civile a v priestoroch našej školyJ.

Emócie a ich poznanie -  téma triednickej hodiny, ktorú predstavila Attilova mamka, pani Mgr. Elena Dančíková, psychologička. Najprv žiakov zoznámila so svojou profesiou, potrebou zdravej psychiky a nevyhnutnosťou poznania vlastných emócií. Potom žiaci spoločne identifikovali emócie veľryby v jej morskom svete, ktoré následne hľadali a nachádzali aj vo vlastnom svete. Pokojné riešenie konfliktov je možné aj zamyslením sa nad emóciami toho druhého.

Ako sa rodia noviny – témy sa ujala Karolínkina mamka, pani Nikola Jelínková, úspešná novinárka. Priniesla výtlačky Podvihorlatských novín, na ktorých tvorbe sa podieľala. Žiaci hľadali zaujímavé informácie a začali vystrihovať články, ktoré ich zaujali. Zhromažďovanie výstrižkov z novín bol v minulosti spôsob zbierania informácií. Trpezlivo odpovedala na zvedavé otázky žiakov, ktorí rýchlo pochopili, že byť novinárom nie je jednoduché a vyžaduje si správne používanie slovenského jazyka.

Ďakujeme ochotným rodičom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Prečítané 1047 krát