Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 26 apríl 2022 08:50

Nestarnúce pravidlá

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

„Ako sa nazývajú pravidlá, ktorými sa v škole riadime a musíme ich dodržiavať? Kde tieto pravidlá nájdeme? Čo myslíte - existovali takéto pravidlá aj v minulosti?..."

Aj takéto otázky žiakom 7.C triedy v úvode občianskej náuky napovedali, čomu sa budú na nasledujúcich hodinách venovať. A hoci sa téma školského poriadku nemusí zdať zaujímavá, opak je pravdou. Žiaci mali totiž možnosť nahliadnuť do školského poriadku z roku 1911. Spoločne s vyučujúcou a špeciálnou pedagogičkou si prečítali „Výňatky z předpisu školních" a pokúsili sa vlastnými slovami vysvetliť obsah jednotlivých bodov, keďže vtedajší jazyk bol pre ich jazýčky často náročnou výzvou. Využili pri tom nielen svoje jazykové znalosti, ale aj vedomosti z iných predmetov. Zo starých školských predpisov sa dozvedeli, aké sankcie postihovali žiakov a ich rodičov pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, ale aj za akých podmienok nesmeli žiaci školu navštevovať. O týchto trestoch, pokutách a podmienkach živo diskutovali a porovnávali minulosť so súčasnosťou. Zároveň formou brainstormingu sami navrhovali vhodné výchovné opatrenia. Prekvapením pre deti bolo, že väčšinu pravidiel môžeme - samozrejme, v upravenej podobe - nájsť aj v našom školskom poriadku, ktorý sme si takýmto spôsobom zároveň pripomenuli. V závere pri práci v skupinách siedmaci spísali vlastné pravidlá - pravidlá 7.C - ktoré si budú môcť každodenne pripomínať pri pohľade na školskú nástenku.

Prečítané 463 krát