Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr.Ing. Daša Luksajová

Mgr.Ing. Daša Luksajová

Dňa 1.6. na MDD si naši prváci spríjemnili dopoludnie s naozajstnou princeznou.

Vihorlatské múzeum v Humennom usporiadalo v mesiaci marec tematické podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody. 

nedeľa, 13 jún 2021 14:25

Záver projektu Učíme sa s micro:bitom

No a máme tu záver nášho projektu Učíme sa s micro:bitom.

Naše hodiny informatiky si i naďalej spestrujeme BBC micro:bitmi.

V rámci projektu nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis: „Učíme sa s micro:bitom“   sme vyhlásili výtvarnú súťaž o Naj-logo nášho Mikrobitíka.

V rámci prvej našej aktivity projektu nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis: „Učíme sa s micro:bitom“  je  realizácia výtvarnej súťaži o Naj-logo nášho Mikrobitíka.

Našej škole bol udelený grant nadačné fondu Telekom pri Nadácii Pontis, vďaka ktorému rozbiehame realizáciu projektu Učíme sa s micro:bitom, do ktorého budú zapojení žiaci 1.stupňa a žiaci 5. ročníka.

sobota, 23 november 2019 17:34

Záver mobility v Trutnove

V piatok 15.11. sme predpoludním v medzinárodnej spolupráci s triedou 5.A ZŠ Komenského v Trutnove ukončili prácu na zábavnom parku vytvorenom zo stavebníc Lego WeDo 2.0.

V rámci projektu Erasmus+ KA2: Malí programátori  bola  vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov 1. stupňa na Logo projektu Erasmus+KA2: Malí programátori.

V rámci projektu Erasmus+: Malí programátori vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre žiakov 1. stupňa na Logo projektu Erasmus+: Malí programátori.
Strana 1 z 3