Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 13 jún 2022 18:44

Hodina matematiky trochu inak

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

So žiakmi 7.C triedy sme využili slnečné počasie a hodinu Seminár z matematiky sme strávili netradične, v školskom átriu. 

 Žiaci pracovali v skupinách na zadaných úlohách. Úlohou každej zo skupín bolo využiť získané vedomosti z celku Kocka, kváder a aplikovať ich pri riešení úloh. A to konkrétne meraním zistiť jednotlivé rozmery krabíc, rozmery vyvýšených záhonov, ako aj tabule v átriu a zistiť ich povrchy a objemy. Overili si tak získané vedomosti a možnosť ich aplikácie v praxi, v reálnom živote a zároveň rozvíjali ich praktické zručnosti. Svojich úloh sa patrične zhostili všetci žiaci, nevynímajúc integrovaných žiakov. Vďaka patrí nielen žiakom, ale aj inkluzívnemu tímu - p. Fedurcovej, p. Čopákovej, ktoré boli napomocné počas tejto "outdoor" vyučovacej hodiny, hlavne žiakom so ŠVVP. 

Prečítané 441 krát