Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 11 jún 2022 12:11

Ročníková práca 9.A triedy

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Aj v tomto školskom roku sme svoju ročníkovú prácu zamerali ekologicky. Naše ekologické aktivity naštartovalo zapojenie našej triedy do výzvy "S ekológiou sme si sadli", ktorú vyhlásila 365bank.

V rámci tejto výzvy sme sa podujali na síce ľahkú, ale dosť nepríjemnú aktivitu - upratovanie okolia školy a vyzbieranie odpadu, ktorou sme chceli poukázať na fakt, že rozvoj environmentálneho povedomia nás mladých je nevyhnutný, hoci často vidíme aj staršie generácie ľudí, ako bezohľadne odhadzujú odpadky mimo na to určených nádob. Vybavení vrecami na odpad, rukavicami a chuťou spraviť niečo pre naše životné prostredie, sme v priebehu jednej vyučovacej hodiny vyčistili okolie nielen našej, ale aj susediacej školy a priľahlých oblastí sídliska.

Návšteva v krajine tvorivosti bol druhý ekologický projekt, do ktorého sme sa veľmi radi zapojili. Tento grantový program s názvom "SPPravme To" vyhlásila Nadácia SP a rovnako, ako pri predchádzajucej výzve, cieľom aj tejto bolo povzbudiť mladých ľudí k aktívnemu záujmu o prostredie, v ktorom žijú a rozvoj ich sociálnych zručností. Realizácia tohto projektu nám umožnila objavenie umenia z odpadu, ktorý sme opätovne použili na výrobu dekorácií.

Výsledkom našich aktivít je okrem rozvoja nášho enviro zmýšľania naša ročníková (zároveň posledná) záverečná práca, ktorú si môžete pozrieť v priloženom videu.

Prečítané 520 krát