Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 30 máj 2022 11:38

Zisťovanie záujmu o AG samotesty na školský rok 2022/2023

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať o zistenie záujmu rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole. MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

V tejto súvislosti vás, milí rodičia, chceme požiadať, aby ste záujem (resp. nezáujem) o domáce antigénové samotesty zaznačili prostredníctvom školského informačného systému eŠkola najneskôr do piatka 3. júna 2022.

 

Postup:

Po prihlásení sa s rodičovským kontom do informačného systému eŠkola si kliknutím na tri vodorovné čiary rozbalíte menu a kliknete na poslednú voľbu dole "Záujem o domáce samotestovanie":

test01

V samotnom vyhlásení zaznačíte jednu z možných odpovedí a potvrdíte kliknutím na tlačidlo "uložiť":

test02

Prečítané 1076 krát