Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 21 jún 2022 16:41

Modelovanie a priestorová predstavivosť

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Vo vyučovaní matematiky, okrem numerických výpočtov, má dôležité miesto priestorová predstavivosť. Jej rozvíjaniu sme sa venovali so žiakmi 7.C triedy na hodinách matematiky. 

Priestorová predstavivosť je súčasťou geometrickej predstavivosti. Je to súhrn schopností, ktoré súvisia s predstavami žiaka nielen o priestore, ale aj o konkrétnych geometrických objektoch a ich vlastnostiach. V súčasnosti môžeme pozorovať postupné znižovanie úrovne vedomostí a zručností z geometrie u absolventov nielen základných škôl. Prejavuje sa trend klesajúcej úrovne geometrického myslenia a s tým súvisiaca znížená schopnosť priestorovej predstavivosti súčasných žiakov.

Je potvrdené, že priestorová predstavivosť je posilňovaná a rozvíjaná vlastným žážitkom a skúsenosťou. Preto je dôležité, aby žiaci pracovali na hodinách s priestorovými objektami a sami si vytvárali modely, napr. model kocky. 

Preto aj naši žiaci v 7.C triede rozvíjali svoju priestorovú predstavivosť pri tvorbe modelu kocky, či už ako jednotlivci, vo dvojiciach, prípadne v skupine. Pri modelovaní využili plastelínu, špajdle, nožnice, pravítka. Úlohu zvládli všetci žiaci veľmi pekne, niektorí potrebovali usmerniť viac, iní menej. 

A ako sa s touto, pre niektorých žiakov veru neľahkou úlohou, popasovali na vyučovacej hodine? Posúďte sami, viac na zverejnených fotografiách.

Poďakovanie patrí aj pani Martine Fedurcovej, členke inkluzívneho tímu našej školy, ktorá bola nápomocná nielen žiakom so ŠVVP. Aj s jej prispením sa žiaci tešili z veľmi pekných modelov kociek a mali možnosť využiť nielen ich vedomosti, ale aj praktické schopnosti a zručnosti. Bolo vidieť aj na tvárach žiakov, že aj matematika môže byť zábavná.

 

Prečítané 696 krát