Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 23 jún 2022 19:57

Englishstar

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Englishstar je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, či prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov. 

Tento rok sa uskutočnil už 8. ročník tejto súťaže, do ktorého sa zapojilo spolu 19 590 žiakov a 545 škôl z celého Slovenska. Naša škola sa do nej zapojila so 60 súťažiacimi prvýkrát. Zúčastnili sa jej žiaci 1. stupňa, kde každý ročník mal vlastnú kategóriu. Súťaž sa konala 5. mája vo všetkých zapojených školách. A darilo sa nám takto:

Súťažiacich so 100% úspešnosťou bolo 6

99-80% dosiahlo 45 žiakov

Menej ako 80% dosiahlo 9 žiakov

V každej kategórii pri 100% úspešnosti bolo navyše vyžrebovaných 5 cien. Spomedzi 545 škôl sa šťastie usmialo aj na našu žiačku 1. ročníka Evku Vojtkovú, ktorá získala 5. cenu.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že sa zapojíme do súťaže aj budúci rok.

Prečítané 720 krát