Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Bc. Lucia Labancová

Bc. Lucia Labancová

streda, 24 apríl 2024 06:05

Lesná pedagogika v ŠKD

Pri príležitosti mesiaca lesov nás dňa 18.4.2024 navštívili lesní pedagógovia z Vojenských lesov a majetkov Slovenskej republiky, odštepný závod Kamenica nad Cirochou.

nedeľa, 14 apríl 2024 12:41

Spoločné čítanie v ŠKD

Marec - mesiac knihy, deti nepodcenili a spoločne vo všetkých oddeleniach ŠKD čítali knihu od obľúbenej spisovateľky Gabriely Futovej, Psia škola kocúra Červenochvosta.

streda, 14 jún 2023 05:41

Športová olympiáda ŠKD

Tak ako to už býva zvykom v mesiaci jún, aj v tomto roku si pani vychovávateľky pripravili pre deti z ŠKD zábavno – športovú olympiádu.

utorok, 18 apríl 2023 09:15

Čítam, čítaš, čítame v ŠKD

Počas mesiaca marec si deti vo všetkých oddeleniach ŠKD spoločne čítali knihu od spisovateľa Jozefa Cígera Hronského Smelý Zajko. Rozprávka Smelý Zajko sprevádzala detstvo viacerých generácií a aj dnes patrí k najznámejším titulom pre deti.

piatok, 25 marec 2022 08:53

Marec mesiac knihy v ŠKD

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha - najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.