Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Bc. Jarmila Ferková

Bc. Jarmila Ferková

Čítanie knihy "Danka a Janka" v MŠ 

Novembrové poludnie bolo pre nás nesmierne špeciálne, keďže sme sa rozhodli spojiť svet štvrtákov so svetom predškolákov. Toto nevšedné podujatie sme zorganizovali formou čítania knihy "Danka a Janka" v MŠ na ulici Dargovských  hrdinov.

Cieľom tejto aktivity bolo posilniť čitateľské schopnosti našich štvrtákov a tiež vytvoriť prostredie, v ktorom mohli mladší žiaci nájsť inšpiráciu k svojej vlastnej čitateľskej ceste.  Kniha Danka a Janka sa ukázala ako ideálna voľba.Pri príchode do materskej školy sme boli svedkami očarujúcej reakcie predškolákov, keď uvideli starších spolužiakov so zaujímavými knihami v rukách. Ich oči žiarili zvedavosťou a netrpezlivo očakávali, čo im tieto knihy prinesú.Štvrtáci sa chopili role čitateľov so zanietením a snažili sa priblížiť príbeh tak, aby bol zaujímavý a zrozumiteľný.Pre štvrtákov to bola nielen príležitosť zdokonaliť svoje čitateľské zručnosti, ale aj príležitosť preukázať svoju zodpovednosť a schopnosť komunikovať s mladšími deťmi.

Táto aktivita pomohla vytvárať pozitívny vzťah k čítaniu u oboch vekových skupín.

utorok, 19 december 2023 17:30

Čítanie knihy "Danka a Janka" v MŠ

Čítanie knihy "Danka a Janka" v MŠ

streda, 03 máj 2023 08:08

Talentmánia

Ako odhaliť talent? Je na to recept? Ak cítime, že máme alebo by sme mohli mať v niektorej oblasti talent, je dobré si konkrétne činnosti vyskúšať, nebáť sa experimentovať.