Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 11 november 2019 20:04

Príprava na T9 tzv. "riaditeľský test z matematiky"

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Aj v tomto školskom roku sa naši deviataci pripravujú na celoslovenské cestovanie T9, ktoré preverí ich vedomosti získané počas štúdia na základnej škole. 

Vedomosti získané na hodinách matematiky upevňujú usilovnou prácou na matematických krúžkoch, pretože im záleží na dosiahnutí čo najlepších výsledkov v testovaní. Súčasťou prípravy na T9 je aj preverenie si vedomostí v tzv."riaditeľskom teste". Dňa 07.11 absolvovali všetci naši deviataci prvý takýto test. Riešili 20 úloh (10 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou a 10 uzavretých úloh s výberom jednej odpovede zo 4 možností) v časovej dotácii 60 minút. Veríme, že so svojimi výsledkami sú spokojní a tí menej spokojní na sebe určite ešte popracujú. 

Prečítané 1931 krát