Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 08 november 2019 20:39

Aktivity 1.A - Halloween party

Napísala
Naši najmenší školáci z 1.A triedy - sa pred jesennými prázdninami rozlúčili veselo a to skvelou party v popoludňajších hodinách.
piatok, 08 november 2019 08:10

Byť osobnosť je šťastie

Napísala
25. októbra 2019 v priestoroch Mestského úradu v Humennom sa zrealizovala posledná fáza projektu Byť osobnosť je šťastie. Išlo o aktivitu, ktorá bola finančné podporená mestom Humenné i našou ZŠ.
utorok, 05 november 2019 08:35

Halloween v 4.B

Napísala
Deň pred jesennými prázdninami si žiaci 4.B triedy spestrili Halloweenom.
Žiaci 4. ročníka sa v rámci predmetu Prírodoveda zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
nedeľa, 03 november 2019 23:04

Neváhaj a prihlás sa

Napísala
V tomto školskom roku štartuje 13. ročník súťaže i Bobor. Súťaž prebehne v dňoch 11. - 15. novembra 2019.
nedeľa, 27 október 2019 21:40

Tajomstvo vesmíru

Napísala
O tom, že Prírodoveda je zaujímavý i pútavý predmet plný užitočných a vzácnych informácií sa presvedčili aj žiaci 4.B triedy.
nedeľa, 13 október 2019 21:49

Európsky deň jazykov

Napísala
Aj v tomto školskom roku sme sa venovali jazykom, ktorými sa vieme dohovoriť v Európe. Hlavným komunikačným jazykom je jazyk anglický, ktorý sa na našej škole učia deti od prvého ročníka. Okrem neho si môžu zvoliť ako druhý cudzí jazyk nemecký alebo ruský jazyk.
V jeseni roku 1944 sa v priestoroch Duklianskeho priesmyku uskutočnila jedna z najkrvavejších operácií druhej svetovej vojny – Karpatsko-duklianska operácia. Išlo o útok československých a sovietskych vojsk, ktoré sa mali spojiť so silami Slovenského národného povstania.
pondelok, 07 október 2019 10:58

Kurz finančného vzdelávania

Napísala
V dňoch 2. a 3. októbra 2019 sa žiaci z 9.a, 9.b a 8.b zúčastnili na kurze finančného vzdelávania Nadácie OTP READY v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti na Slovensku. Opieral sa o unikátne know-how, o fantasticky prepracovaný materiál a o skúsených lektorov.
pondelok, 07 október 2019 05:42

ETŠ - Zumba

Napísala
Európsky týždeň športu začal pre žiakov našej školy hodinou Zumby, ktorú viedla skvelá inštruktorka Nika.
nedeľa, 29 september 2019 11:03

Noc výskumníkov - Košice 2019

Napísal
V piatok, 27. septembra 2019, sa žiaci našej školy, 6.A, 6.C a 7.A trieda, zúčastnili veľmi zaujímavej aktivity Noc výskumníkov 2019. V priestoroch obchodného centra Optima v Košiciach sme mohli vidieť ukážky vedeckých pokusov, zaujímavých exponátov a výsledkov práce vedcov.
streda, 25 september 2019 17:44

Európsky deň jazykov 2019

Napísala
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov - European Day of Languages (EDL) oslavuje každoročne 26. septembra. Podľa http://edl.ecml.at je jeho cieľom podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.
nedeľa, 22 september 2019 10:43

Európsky týždeň športu

Napísala
Rozpis a harmonogram školských aktivít Európskeho týždňa športu na našej škole v dňoch 23. až 29. septembra 2019.
Strana 2 z 2