Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 13 jún 2023 04:18

Obhajoby ročníkových prác žiakov 2.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Okrem realizácie medzinárodných projektov sa nadaní žiaci našej školy každoročne prezentujú ročníkovými prácami. Obhajoby ročníkových prác žiakov 2.A sa uskutočnili dňa 24. 05. 2023 v popoludňajších hodinách. Tohtoročné ročníkové práce boli vyjadrením ich špecifického záujmu o zvieratká, v prácach vyjadrili svoje vlastné postrehy a názory.

Dominantný prínos žiakov bolo cítiť zo všetkých prezentovaných prác druhákov. Počas školského roka sa poctivo pripravovali. Študovali potrebnú literatúru, pracovali na rôznych experimentoch, pripravovali praktické ukážky. Napríklad mali možnosť pozorovať priamo v triede časť práce Motýľ  – skvelou skúsenosťou pre žiakov bolo pozorovanie vývojových štádií motýľa.... 

Počas prezentácie žiaci prezentovali čo sa o vybranej téme dozvedeli, aké nové poznatky získali. Vyjadrili svoje názory, ba dokonca niektorí z nich priniesli svoje zvieratká. Zúčastnení žiaci mali možnosť  priameho kontaktu so zvieratkom, ale aj vidieť spôsob kŕmenia jednotlivých zvierat. Prezentujúci stihli odpovedať aj na zvedavé otázky spolužiakov. Počas jednotlivých vystúpení sa žiaci dozvedeli veľa nových informácií z tém ako: Králik domáci, Korytnačka vodná, Rybka bojovnica, Vlk dravý, Slon, motýle, Kôň domáci, Mýty o mačkách, Slepúch, Mačka domáca, Môj pes Andy, Škrečok džungarský.

Nasledujúce dva dni odprezentovali druháci svoje práce aj ďalším trom triedam – žiakom 1.A, 1.B a 1.D. 
Za všetky odprezentované práce patrí žiakom 2.A obrovská pochvala. Na záver školského roka dostane každý z nich osvedčenie o vykonaní ročníkovej práce.

Prečítané 535 krát