Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 09 november 2023 04:20

MyMachine Slovakia – prvý tvorivý workshop

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Žiaci 3.A triedy sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho programu MyMachine, vďaka ktorému majú možnosť vynájsť technické riešenia pre svoje originálne nápady – vysnívané vynálezy.

Žiaci počas tohto školského roka spolupracujú so študentmi TUKE, študentmi SOŠ technickej z Humenného a partnerom ich tímu je aj spoločnosť BSH Drives and pumps Michalovce. Už sme informovali, že tento program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

  1. Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého jedného vynálezu.
  2. Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
  3. Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

V piatok, 03.11. 2023, sa uskutočnilo prvé stretnutie všetkých zainteresovaných  – prvý tvorivý workshop. Účastníkmi, okrem žiakov 3.A, boli: projektová manažérka MyMachine Slovakia  p. Žofia Teplická, dvaja študenti Strojníckej fakulty TUKE, študentka komunikácie z Filozofickej fakulty UNIPO, dvaja študentmi SOŠ technickej z Humenného s ich pedagógom, dvaja zástupcovia spoločnosti BSH Drives and pumps Michalovce, páni Martin Černakovič a Ján Šepeľa.

Po úvodnom zoznámení a predstavení programu žiaci počas tvorivého dopoludnia kreslili návrhy vlastných vynálezov s ich popisom. Následne svoje kresby prezentovali, opisovali ich vzhľad a popisovali funkcie svojho vynálezu. Zároveň odpovedali na zvedavé otázky všetkých účastníkov. Nasledovala fáza hodnotenia a výberu návrhov, ktoré by tretiaci chceli mať vyrobené a ktoré by si chceli vyskúšať. Formou prideľovania nálepiek na jednotlivé práce si žiaci po dôslednom zvažovaní vybrali štyri návrhy. Z nich, po konzultácii s odborníkmi, navrhnú študenti vysokých škôl riešenia. Do decembra vyberú jeden návrh, ktorý rozpracujú do konceptov, nákresov, vizualizácii a makiet. Žiaci 3.A navštívia vysokoškolákov a spoločne budú diskutovať o daných návrhoch, prípadne navrhnú nejaké vylepšenia. V druhom polroku budú funkčný prototyp zhotovovať stredoškoláci v spolupráci so spoločnosťou BSH Drives and pumps z Michaloviec.

V závere tohto stretnutia  sa tretiaci dozvedeli, že okrem získania všetkých skvelých skúseností ich v závere školského roka čaká výstava vynálezov MyMachine Slovakia EXPO v Bratislave, ktoré vznikli vďaka spolupráci detí zo základných škôl s vysokoškolákmi a stredoškolákmi v tomto programe. Na tejto výstave budú stredoškoláci prezentovať funkčné prototypy. Žiaci 3.A budú mať možnosť testovať všetky zhmotnené vynálezy desiatich kolektívov Základných škôl zo Slovenska.

Veľmi pekne ďakujeme za možnosť byť účastníkmi tohto programu, ktorý sa v súčasnosti realizuje v šiestich krajinách sveta a na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Ďakujeme za množstvo zážitkov, ktoré už máme za sebou a za skúsenosti, ktoré nás ešte v oblasti vedy, technológií, inžinierstva, umenia a matematiky čakajú.

Tešíme sa na spoločný rok v MyMachine.

Prečítané 448 krát
Viac z tejto kategórie: « Meet and Code: 3D tlač