Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 30 jún 2024 18:15

Tretiaci si prebrali svoj vynález - MyMachine EXPO v Košiciach

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Žiaci 3.A triedy sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho programu MyMachine, vďaka ktorému mali možnosť vynájsť technické riešenia pre svoje originálne nápady – vysnívané vynálezy. A o tom, že ich navrhnutý vynález Kolomko sa stal realitou, sa presvedčili v utorok 18.06. na výstave MyMachine EXPO 2024 v Košiciach. Samotné podujatie bolo skvelé, žiaci boli nadšení zo svojich nových vynálezov; študenti, majstri, učitelia boli spokojní, že všetko vyšlo výborne. Všetky vynálezy poputujú do tried základných škôl, ktoré ich vymysleli.

A ako to všetko začalo? Začiatkom septembra prihlásením sa žiakov 3.A do projektu MyMachine. Na začiatku sa všetci vzájomne spoznávali, tretiaci navrhovali vlastné vynálezy, konzultovali a upravovali svoje s kamarátmi zo strojníckej fakulty TUKE, navštívili výrobu SOŠ technickej v Humennom , až to úspešne dotiahli k MyMachine Expo v Košiciach. Počas tohto roka sa vzájomne spoznávali, vzdelávali, obhajovali svoje návrhy a myšlienky, vysvetľovali a tvorili a pracovali na sebe. Naši tretiaci boli skvelí, mali úžasné nápady, návrhy, ktoré zaujali každého diváka. Návrhy mali zlepšiť život nielen im, ale aj ľuďom navôkol.

Počas roka spolupracovali s inými stupňami škôl. Spolupráca so SOŠ technickou v Humennom bola výborná - skvelí pedagógovia - p. uč. odborných strojárskych predmetov Ing. Ladislav Kostolník a jeho žiaci. Študenti Strojárskej fakulty TUKE - bola som prekvapená, ako sa vedeli prispôsobiť vekovej kategórii žiakov ZŠ a získať si ich. Spoločnosť BSH Drives and pumps Michalovce – na vynáleze žiakov 3.A – kužele nazvanom Kolomko,  pracovali profíci, odborníci....samé naj :-) Spoluprácu hodnotíme veľmi pozitívne. Žiaci získali nových kamarátov, získali prehľad o jednotlivých stupňoch vzdelávania, nadchli sa prácou v odbornom sektore (SOŠ). Na vysokej úrovni bola aj spolupráca s koordinátormi tohto medzinárodného projektu, ktorý zastrešuje Karpatská nadácia. Obzvlášť oceňujeme prácu pani Ž. Teplickej, ktorá vždy všetko včas podrobne vysvetlila a koordinovala.

Projekt MyMachine naučil žiakov vážiť si všetky nápady a nezavrhnúť ich hneď, pretože sa zdajú nerealizovateľné, naučil ako sa chytiť dobrej myšlienky a zrealizovať ju, ako sa nevzdávať, spolupracovať a rešpektovať v tíme navzájom. Projekt posilnil ich sebadôveru vo vlastné nápady, dal im príležitosť využiť a posilniť ich akademické zručnosti (čo sa už naučili v škole), dal im príležitosť prispieť k dobru v spoločnosti J.Vzbudil záujem detí o vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku a podporil ich záujem o štúdium technických smerov na stredných a vysokých školách.

Vďaka účasti v MyMachine sa u mojich žiakov posilnili tieto zručnosti: tvorivosť, podnikavosť (od myšlienky k produktu), komunikačné zručnosti, schopnosť byť spolutvorcom produktu, schopnosť spolupracovať v tíme, empatia, design thinking (od brainstormingu cez prototypovanie po testovanie). Boli by sme veľmi radi, keby spolupráca tohto druhu pokračovala aj naďalej.

Ďakujeme všetkým za ich kamarátstvo, usilovnosť a ochotu dotiahnuť náš vynález do úspešného záveru – prototypu Kolomka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tom, že sme mali taký skvelý školský rok.

Prečítané 123 krát
Viac z tejto kategórie: « Ročníkové práce žiakov 3.A