Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 20 jún 2022 16:05

Enviromentálne aktivity 4.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Ochrana životného prostredia je stále aktuálnou témou, preto sa jej štvrtáci zo 4. A nevenovali len na Deň Zeme, ale priebežne počas celého školského roka rôznymi envirimentálnymi aktivitami.

Jarné mesiace ponúkli teplejšie dni na realizovanie enviromentálnych aktivít počas výchovno - vzdelávacieho procesu. Diskusiu o globálnom otepľovaní, klimatických zmenách, kyslých dažďoch, ozónovej diere, využívaní obnoviteľnej energie, spotrebe vody vo svete, šetrení energiami v domácnostiach a ďalších zaujímavých témach viedli na hodinách slovenského jazyka formou komunity. Plagáty na tieto témy vytvárali v skupinách alebo dvojiciach na výtvarnej výchove a pracovnom vyučovaní. Zapojili sa do aktivity aktivity mesta " Každé vrece sa ráta", vyčistili od odpadkov časť lesoparku Hubková. Na začiatku turistickej trasy - pri informačnej tabuli čítali informácie o bežeckých a cyklistických tratiach aj o samotnom lesoparku Hubková. Zahrali sa pamäťovú hru - Čo nepatrí do lesa a zároveň získali nové vedomosti o čase rozkladu rôznych odpadkov v prírode.  Zároveň poznávali  okolitú prírodu, stromy, kry, byliny, živočíchy, merali obvod stromov, pomocou lupy pozorovali hmyz  a časti rastlín.  Fotografovali prírodu - využívali iPady a vytvárali landart. Odmenou bola opekačka na stanovenom mieste a oddych v prírodných altánkoch. 

Prečítané 130 krát