Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 18 apríl 2023 21:27

Pexesá žiakov 2.A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Jednou z aktivizujúcich metód vo vyučovaní je didaktická hra. Spresňuje zručnosti žiaka, jeho vedomosti a obohacuje sociálne vzťahy. Prostredníctvom nej sa rozvíja jeho osobnosť.

Žiaci 2.A triedy si na vyučovacích hodinách pripravujú hry, ktoré si sami vytvoria. Pracujú v skupinách, alebo samostatne. Na hodinách prvouky napríklad vytvorili výučbové karty s popisom a obrázkami na tému Zvieratá žijúce vo vode, alebo pri vode. V rámci tejto témy si žiaci vytvorili svoje pexesá. Jednotlivé živočíchy vyhľadávali na internete, písali ich správne pomenovania a dopĺňali ich jednotlivými obrázkami. Vytlačené pexesá si rozstrihali a zahrali.

Ďalšou hrou, ktorú si tiež žiaci 2. A sami vytvorili je matematické domino. Žiaci vymýšľali svoje vlastné príklady a vpisovali správne výsledky. Aj vytlačené dominá si rozstrihali a využili na hodine matematiky.

Hry, ktoré si druháci vytvorili, vzbudili u nich záujem o dané učivo, podnietili ich radostne uskutočňovať jednotlivé činnosti, zároveň splnili predpísaný cieľ a priniesli očakávaný výsledok.

Prečítané 475 krát