Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 15 november 2022 17:08

Droga v živote ľudí

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Droga je akákoľvek prírodná alebo umelo vytvorená látka, ktorá má potenciál ovplyvniť centrálny nervový systém, zmeniť vnímanie, náladu alebo vedomie.

Dňa 9.novembra sa žiaci 8.c a 9.b triedy zúčastnili prednášky s  kpt. PhDr. Annou Čopákovou, referentkou VO OR PZ Humenné, ktorá si pre nich pripravila film natočený o abstinujúcich narkomanoch. Po filme nasledovala diskusia nie iba o škodlivosti drog, ale aj o právnych dôsledkoch, ktoré s užívaním, vyrábaním, distribúciou a predajom súvisia.

Výpovede reálnych ľudí o tom, ako sa dostali k drogám, ako začali byť na nich závislými, ako si na ne zháňali peniaze žiakov zaujal, lebo mali možnosť vidieť nie hercov, ale tých, ktorí si prešli ťažkou cestou najprv s drogami a potom bez nich. Pravdivé výpovede o tom, ako drogy zmenia osobnosť človeka, zničia zdravie, rodinu i priateľstvá zanechal v žiakoch zmiešané pocity. Na jednej strane je to zvedavosť, pocit neúspechu, problémy v rodine, ktoré droga na krátku chvíľu “vyrieši”, na strane druhej úpadok človeka na tele i na duchu.

Poznať nástrahy drog je obzvlášť v tejto dobe veľmi dôležité, tak ako aj naučiť mladých ľudí povedať razantné NIE.

Prečítané 426 krát