Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 08 december 2021 09:07

Webinár - Nenávistné prejavy na internete

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dňa 29.11.2021 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili webináru na tému „Nenávistné prejavy na internete“.

Tento webinár bol realizovaný pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci národnéhio programu "Podpora ochrany detí pred násilím" a jeho lektormi boli Ing. Viktor Šoltéz, PhD (Fakulta bezpečného inžinierstva), PhDr. Mário Bartko (Asistent koordinátora na regionálnej úrovni Prešov, Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality) a Mgr. Jana Buričová (Koordinátor ochrany detí pred násilím).

Hlavnou témou webinára bol „Hate speech“ – nenávistný prejav na internete. Lektor sa venoval pyramíde nenávisti, v ktorej poukázal na stupne  prejavovanej nenávisti v živote reálnom, aj virtuálnom. Vysvetlil trestnoprávnu zodpovednosť nie iba  dospelých ľudí, ale aj mladistvých. V závere sa sústredil na spôsoby, ako pomôcť obetiam, kde vyhľadať odbornú pomoc, ak je niekomu ubližované, koho kontaktovať.

Internet je nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života a byť „offline“ je pre väčšinu z nás nepredstaviteľným problémom. Popri vyhľadávaní informácií a práci ho využívame na surfovanie po sociálnych sieťach. Najmä mladí ľudia si bez neho nevedia predstaviť svoj život, no má to aj svoje tienisté stránky. Nie raz sme sa stretli s vydieraním, kyberšikanou, hoaxami, či inými nástrahami. Je potrebné venovať pozornosť týmto problémom a učiť deti ako sa brániť.

Prečítané 538 krát