Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 04 december 2021 17:53

Moja "dobrá droga"

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Mesiac november je mesiacom, ktorý na našej škole venujeme protidrogovým aktivitám. Pôvod slova droga je v holandskom slove „droog“, čo v preklade znamená suchý, usušený.
Pôvodne to slovo znamenalo surovinu rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorá sa používala ako liek. Dnes toto slovo vnímame skôr v negatívnom zmysle ako látku škodiacu ľudskému telu. V tejto neľahkej dobe, keď sme všetci obklopení negatívnymi informáciami, sme zamerali na vytváranie plagátov, na ktorý sa žiaci snažili rôznymi spôsobmi zachytiť to, čo je pre nich „dobrou“ drogou. Kreslili, maľovali a vytvárali koláže, na ktorých boli vyobrazené činnosti, ktoré ich robia šťastnými. Venovali sa rôznym druhom športu, tancu, hudbe, knihám, filmom, či jedlu. Spolu s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi výtvarnej výchovy žiaci vyrobili veľmi pekné mini diela.
Prečítané 595 krát