Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 30 november 2023 09:27

Nastavme si zrkadlo

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Počas mesiaca november sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi a vyučujúcimi občianskej náuky, výtvarnej výchovy či regionálnej výchovy zamýšľali a rozprávali o veciach, ktoré škodia mladým ľuďom. Nesústredili sa len na látkové drogy ako sú cigarety, alkohol, marihuana či iné návykové látky. Hlavnú pozornosť venovali činnostiam, ktoré vypĺňajú mladým ľuďom voľný čas, no sú im viac na škodu ako na osoh.

K najviac rozoberaným činnostiam patrí niekoľkohodinové hranie online hier, prezeranie videí, komunikácia na sociálnych sieťach namiesto reálneho stretnutia s kamarátmi, nakupovanie nepotrebných vecí, online hazard a podobne.

Žiaci premýšľali, akými zmysluplnými činnosťami by vedeli nahradiť tieto aktivity. Okrem športovania sa zhodli na tom, že aj prechádzka s kamarátom, prečítanie dobrej knihy, počúvanie hudby či audioknihy, kreatívne tvorenie, kreslenie či maľovanie im spríjemní poobedie a slúži na rozvoj ich talentov.

Svoje nápady preniesli na výkresy. Využili rôzne výtvarné  techniky práce a  pripojili aj sprievodné slovo či krátku báseň. Tieto diela tvoria výzdobu vestibulu školy a schodísk.

Prečítané 308 krát