Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ivana Kačurová

Mgr. Ivana Kačurová

štvrtok, 02 máj 2024 18:08

IQ olympiáda výsledky

Úspech v IQ olympiáde aj tento rok. Online školské kolo súťaže prebiehalo v týždni 15. - 21. apríla 2024 na hodinách informatiky, resp. matematiky, pod dozorom vyučujúcich.

V dňoch 9. - 10. apríla sa konalo Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. A ako dopadli naši žiaci? Dosiahli výborné až skvelé výsledky. 

utorok, 16 apríl 2024 17:55

Okresné kolo - Matematická olympiáda

A predsa sa našim žiakom zadarilo aj v tomto školskom roku a umiestnili sa na popredných priečkach aj v okresnom kole súťaže.

streda, 03 apríl 2024 14:33

Pytagoriáda - postup Okresné kolo

A znova máme úspešných, ako aj postupujúcich riešiteľov v súťaži.

streda, 03 apríl 2024 14:15

IQ olympiáda

VÝBORNÁ SPRÁVA - 13. ROČNÍK SÚŤAŽE IQ OLYMPIÁDA SA ZAČÍNA!

Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day) - kedy si pripomíname potrebu chrániť nielen naše počítače, ale predovšetkým by sme mali chrániť naše osobné údaje.

streda, 29 november 2023 14:12

Pytagoriáda - prihlasovanie

Možnosť prihlásiť sa má každý žiak našej školy.

nedeľa, 15 október 2023 17:08

Prihlasovanie do súťaže iBobor

Práve teraz je čas prihlásiť sa a svoje vedomosti preveriť v súťaži iBobor.

Jún - čas školských výletov, aj u nás. V piatok 9. júna sme viaceré triedy navštívili Slovenské opálové bane v Červenici pri Prešove. 

pondelok, 29 máj 2023 17:06

Ludolfovo číslo vo 8.C triede

Ako je to s Ludolfovým číslom, tzv. pí -  π, sme zisťovali spolu s 8.C triedou na Seminári z matematiky. A čo to je za číslo? 

Strana 1 z 8