Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Ivana Kačurová

Mgr. Ivana Kačurová

štvrtok, 15 október 2015 06:12

iBobor aj v tomto školskom roku

Aj v tomto školskom roku štartuje online informatická súťaž iBobor. Na druhom stupni sa bude súťažiť v dvoch kategóriách:
sobota, 13 jún 2015 16:38

Exkurzia - AO na Kolonickom sedle

9. júna žiaci dvoch tried, 8. A a 9. C, strávili astronomické dopoludnie v AO na Kolonickom sedle.

sobota, 13 jún 2015 16:16

Exkurzia - Tytex Slovakia s.r.o.

V rámci voľby budúceho povolania žiaci 8. A triedy navštívili prevádzku firmy Tytex Slovakia s.r.o. na Chemlonskej ulici.

Dňa 23. mája sa žiaci 5. A, 5. C, 7. A a 7. B spolu s triednymi učiteľkami zúčastnili poznávacej exkurzie.

nedeľa, 06 apríl 2014 12:30

iBobor - celoslovenské kolo

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej online súťaže iBobor, ktorá vznikla v roku 2004 v Litve pod názvom Bebras – Informatický bobor.

Strana 8 z 8