Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 20 október 2022 07:06

Beseda o šikane a kyberšikane

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Téma šikanovania a kyberšikanovania v spoločnosti značne rezonuje. V komunitách, v ktorých bola realizovaná prevencia, sa výskyt týchto negatívnych javov eliminuje.

Naša škola netoleruje takéto formy správania a snaží sa im predchádzať. Jednou z foriem prevencie je aj spolupráca s ÚPSVaR a PZ SR a školského podporného tímu, v rámci ktorej bola zorganizovaná aktivita formou prednášky spojenej s premietaním krátkeho filmu.

Aj tohto roku sa naša škola zapojila do národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím na tému „Šikanovanie a kyberšikanovanie“. Dňa 6. októbra sa žiaci 4. ročníka zúčastnili prednášky, dozvedeli sa dôležité informácie o týchto sociálno-patologických javoch – boli im ozrejmené hlavné znaky, ako reagovať, keď sa stanú terčom šikany/ kyberšikany alebo ak sú jej svedkami. Zároveň im boli poskytnuté kontakty na anonymné linky, na ktoré sa môžu v prípade potreby obrátiť. Uvedomili si, že aj oni sami môžu zasiahnuť, ak sú svedkami šikanovania, nielen ako jednotlivci, ale aj ako celý kolektív.

Prečítané 225 krát