Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 17 november 2022 09:53

Bubnovačka 2022

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V mesiaci november si pripomíname mnohé významné dni, no pre deti na celom svete sú dôležité hneď dva dátumy: 19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november – Svetový deň detí.

Pri príležitosti Dňa prevencie týrania a zneužívania detí sa každoročne na Slovensku a v Českej republike koná akcia – Bubnovačka, ktorá je zameraná na podporu detí, ktorým je ubližované. Tento ročník bol naplánovaný na 18. novembra, no keďže sme sa v tento deň v škole nemohli všetci osobne stretnúť, rozhodli sme sa neostať ticho a podporili sme myšlienku tohto projektu v stredu 16. novembra.

V tento deň žiaci na vyučovanie priniesli rôzne predmety (dokonca i vlastnoručne vyrobené), ktorými mohli „vytvárať“ buchot, treskot, hluk, a aspoň jednu vyučovaciu hodinu nemuseli byť potichu, pretože napĺňali heslo Bubnovačky -  bubnovali, aby bolo deti počuť. Od 10:00 sa školou ozývalo bubnovanie, ku ktorému vyburcovali žiakov prvého aj druhého stupňa naši šiestaci – tí, ktorí sa práve teraz na hodinách občianskej náuky rozprávajú o právach detí a majú reálny kontakt s medzinárodnými dokumentmi (Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor o právach dieťaťa). Žiaci svoje názory i vedomosti prezentujú formou triednych projektov na tému propagácie a ochrany detských práv.

Ďakujeme všetkým žiakom i učiteľom, ktorí bubnovali za práva tých najzraniteľnejších, pretože nie vždy je ľahké postaviť sa na stranu tých, ktorým je ubližované. Snažme sa, aby naše bubnovanie nebolo len prázdnym gestom, ale gestom odvahy ozvať sa, keď je potrebné niekomu pomôcť. „Deti ticho pred násilím neochráni!“

Prečítané 657 krát