Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Veronika Krišková

Mgr. Veronika Krišková

štvrtok, 17 november 2022 09:53

Bubnovačka 2022

V mesiaci november si pripomíname mnohé významné dni, no pre deti na celom svete sú dôležité hneď dva dátumy: 19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november – Svetový deň detí.

štvrtok, 10 november 2022 16:53

Okresné kolo olympiády zo slovenčiny

10. novembra 2022 sa v Centre voľného času Dúha v Humennom konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
utorok, 08 november 2022 13:02

Halloweenske vyučovanie

Jesenné prázdniny sú tradične spojené so Sviatkom všetkých svätých a s časom, keď spoločne spomíname na našich blízkych zosnulých.

nedeľa, 09 október 2022 21:16

Timrava by sa potešila

V posledný septembrový týždeň tri naše talentované žiačky - Marika zo IV. D, Laura z V. A a Zdenka z IX. B -  nabrali odvahu a reprezentovali školu v regionálnom kole recitačnej súťaže Timravina studnička.

nedeľa, 09 október 2022 20:24

Dívame sa nielen očami...

Aj tento september sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Biela pastelka na pomoc slabozrakým a nevidiacim.

pondelok, 03 október 2022 19:12

Výsledky volieb do školského parlamentu

Dňa 29. septembra 2022 sa na našej škole uskutočnili voľby do školského parlamentu. Volieb sa zúčastnili všetky triedy druhého stupňa, žiaci volili z 32 kandidátov. 

utorok, 27 september 2022 13:01

Voľby do školského parlamentu 2022

Dňa 29. septembra 2022 sa na našej škole uskutočnia voľby do školského parlamentu. Voľby budú prebiehať podľa harmonogramu - počas druhej až piatej vyučovacej hodiny vo vestibule školy.

štvrtok, 23 jún 2022 04:04

“No Backpack Day” aj v našej škole

V pondelkové ráno (13.6.) sa nejeden okoloidúci čudoval, keď si naši žiaci cestou do školy svoje učebné pomôcky niesli uložené v rôznych zvláštnych predmetoch, ako sú všelijaké krabice, kufre, klietky pre zvieratká, koše na bielizeň, chlebníky, zásuvky, košíky z mrazničiek, rekesy na fľaše, odpadkové vrecia, obaly na hudobné nástroje, detské kočiare, vedrá, dokonca sa objavila i debna na komunálny odpad, detská vanička či sušiak na bielizeň!

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pripravil v mesiaci máj zaujímavé podujatie - teambuilding pre členov školských parlamentov. Hlavným cieľom bolo vytvoriť súdržnosť skupiny.

utorok, 24 máj 2022 12:02

Slovenský jazyk vonku

Vyučovanie vonku sa nám spája väčšinou s vyučovaním prírodovedných predmetov, naši žiaci si však vyskúšali, že aj slovenský jazyk sa dá vyučovať vonku. Počas týždňa outdoorových aktivít sme si vyskúšali takéto vyučovanie hneď s niekoľkými triedami.

Strana 1 z 3