Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Veronika Krišková

Mgr. Veronika Krišková

streda, 05 jún 2024 20:02

Ako sme šli s vajcom na vandrovku

V pondelok sa žiaci 5. - 7. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Príbeh o tom, ako šlo vajce na vandrovku, pozná každý, no napriek tomu sa tvorcom tohto predstavenia podarilo prekvapiť nás…

Záverečný deň skupinovej mobility v litovskej Klaipėde začal pracovne - najprv žiaci diskutovali o finálnej verzii názvu litovsko-slovenského časopisu, ktorý mapuje spoločne strávený týždeň kooperujúcich škôl v rámci programu Erasmus+.

Do štvrtého dňa skupinovej mobility v Litve sme sa vrhli v plnom pracovnom nasadení. Po formatívnom hodnotení sme v novovzniknutej redakcii prediskutovali plán práce a rozdelili sa úlohy jednotlivým tímom.

Tretí deň žiackej mobility v Litve žiaci strávili v meste Švėkšna. Návšteva tohto malebného mesta na juhozápade najväčšej pobaltskej krajiny priniesla obohatenie nielen na poli nových zážitkov, ale najmä na poli získavania nových skúseností v oblasti žurnalistiky.

Hlavnou aktivitou dnešného druhého dňa mobility Slovensko - Litva bola návšteva miestnych novín Klaipėda. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa so spôsobom realizácie novinárskych príspevkov, prezrieť si prostredie redakcie, ale najmä získať odborné informácie od samotnej šéfredaktorky - informácie o nivinárskej etike a autorských právach, o tvorbe interview a reportáží.

Tento týždeň sme úspešne začali skupinovú mobilitu žiakov v litovskom meste Klaipėda. Spoločným cieľom našej školy a Klaipėda Gedminų progymnazija je vytvoriť online verziu časopisu, ktorý mapuje projektové aktivity zamerané na rovesnícke vyučovanie s využitím koncepcie STREAM.

štvrtok, 02 máj 2024 18:45

Stavanie mája

Máj - mladý stromček ozdobený farebnými stuhami, ktorý symbolizuje víťazstvo jari nad zimou, života nad smrťou. Všetci žiaci našej školy si spoločne jeden takýto máj ozdobili v utorok na školskom ihrisku za sprievodu ľudovej hudby, spevu i tanca.

štvrtok, 02 máj 2024 18:18

V pyžame aj do školy

Minulú stredu sa aj naša škola zapojila do projektu "Barbie upratuje Slovensko" - no tá naša bola originálna, lebo k ružovým rukaviciam si žiaci obliekli pyžamá. Áno, minulú stredu prišli do školy oblečení v pohodlných outfitoch.

A je tu posledný deň mobilitného týždňa v Čechách. Naše spoločné vyučovanie sa už nieslo v nostalgickom duchu prichádzajúcej rozlúčky, no i napriek tomu sme nezaháľali a dali všetku svoju energiu do polsedných úprav spoločného časopisu.

Vo štvrtý deň mobility sa v "česko-slovenskej" redakcii pracovalo ostošesť. Začala totiž finalizácia spoločného čísla školského časopisu.

Strana 1 z 6