Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 16 jún 2023 11:38

Ročníkové práce 5A

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Podľa definícií uvádzaných vo viacerých slovníkoch a rôznych zdrojoch je šikana úmyselné zlé správanie, ktoré sa často opakuje.

Obeť šikany sa často môže len ťažko brániť. V súčasnosti sa zlým fenoménom na školách, ale aj mimo múrov škôl, stáva kyberšikana. Rozvoj digitálnych technológií a ich využitie sa presunulo do našich každodenných životov, avšak spolu s týmto výdobytkom, ktorý nám uľahčuje prácu a štúdium, to prinieslo aj nárast kyberšikany a to už aj u žiakov mladších ročníkov.

Šikana a kyberšikana sa preto stali jednou z našich hlavných tém nielen na hodinách informatiky, ale aj na triednických hodinách.

Zamerali sme sa na rozpoznanie štyroch rolí v situáciách, kedy dochádza k šikanovaniu (toho, kto niekoho šikanuje, jeho obeť, prihliadajúceho a zástancu). Uvedené poznatky žiaci využili pri realizácii svojej ročníkovej práce. Žiaci pracovali v štyroch skupinách a ich prvou úlohou bolo vymyslieť príbeh, v ktorom dojde k šikanovaniu, resp. kyberšikanovaniu. Následne svoj príbeh nakreslili. Vytvorené kresby odfotili a fotky upravili do komiksovej podoby využitím aplikácie Clip2Comic. Posledným krokom bolo vytvorenie výstupu - knihy. Žiaci využili prostredie aplikácie Adobe Express, v ktorom postupne vytvárali svoje príbehy. V závere svojich príbehov žiaci uviedli zoznam možných reakcií obete. Prečítajte si ich a rozhodnite sa. Ako by ste sa v takej situácii zachovali vy?

Prečítané 189 krát
Viac z tejto kategórie: « Jozefova studnička s 8.C Englishstar »