Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 26 jún 2023 14:33

OBN inovatívne

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V tomto roku sme aktívne pracovali aj na hodinách OBN - žiaci sa zapojili do rôznych výziev a projektov, aby sa naučili, ako prežiť v dnešnom uponáhľanom svete preplnenom technikou a mediálnymi informáciami. 

Počas druhého polroka sa všetci žiaci 9. ročníka zapojili do projektu Zmudri do škôl. Úspešne ho absolvovali a okrem užitočných vedomostí a praktických rád im sú odmenou i spomienkou pekné diplomy. Za účasť v projekte získala diplom i naša škola.

Ďalším celoslovenským projektom, do ktorého sa deviataci v rámci hodín OBN zapojili, bol projekt "POI do toho!" organizovaný ČSOB poisťovňou. Veľkou devízou účasti na ňom je fakt, že jeho obsah priamo súvisel s učivom preberaným na hodinách ekonómie a ekonomiky - históriu poisťovníctva, druhy poisťovní i poistení si žiaci osvojili prostredníctvom videí a prezentácií. Čerešničkou na torte bola možnosť zapojiť žiakov do súťaže vyplnením tematických kvízov - aj tu boli naši žiaci úspešní … Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov na Slovensku získal ocenenie i vecnú cenu (powerbanku) aj náš Tomáš Goffa z 9.A. Gratulujeme!

Veríme, že čas strávený na týchto hodinách občianskej náuky bol užitočný a zaujímavý, v budúcom školskom roku sa tešíme na ďalšie projekty.

Prečítané 364 krát