Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 14 jún 2023 12:54

Oznam vedúcej školskej jedálne pre rodičov

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v našej ŠJ v školskom roku 2023/2024, aby vypísali a podpísali zápisný lístok do ŠJ, ktorý zverejňujeme nižšie.

Zápisný lístok prosíme odovzdať triednym učiteľom v termíne do 27. júna 2023. Stiahnuť si ho môžete aj cez internetovú žiacku knižku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť priamo v ŠJ. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný na stravovanie.

Vedúca ŠJ upozorňuje zákonných zástupcov žiakov, že iba na základe podpísaného ZL a Žiadosti rodiča... (na druhej strane ZL), bude dieťa môcť poberať dotáciu na stravu od 1. septembra 2023.

Ak dieťa dostane šek na 20€, ide o zálohovú platbu, ktorú treba uhradiť do 31. augusta 2023 (šek dostane iba ten žiak, ktorý má preplatok na stravnom), kto preplatok nemá musí uhradiť 20€.

 

Zápisný lístok vo formáte .docx tu

Zápisný lístok vo formáte .pdf tu

Zápisný lístok vo formáte .odt tu

Prečítané 1273 krát