Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Mgr. Milan Venglár

Mgr. Milan Venglár

pondelok, 19 jún 2023 06:38

Ročníkove práce 8.A

Prezentácia ročníkových prác triedy 8.A prebehla v piatok 16.6 v dopoludňajších hodinách.

nedeľa, 19 máj 2019 20:25

Projekt "Tenis do škôl"

Naša škola je v školskom roku 2018/2019 opäť zapojená do projektu "Tenis do škôl".
Slovenský tenisový zväz (STZ) aj tento školský rok poskytol našej škole základný tenisový balíček pre výuku tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ.

Dňa 12. 3. 2018 sa v Snine uskutočnili Majstrovstvá Prešovského kraja v šachu 4-členných zmiešaných družstiev žiakov ZŠ, na ktorom sa zúčastnilo 30 družstiev z celého kraja.

Dňa 28.11.2017 sa v Humennom uskutočnili Majstrovstvá Prešovského kraja žiakov a žiačok základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií v šachu. Súťažilo spolu 65 žiakov a žiačok z celého Prešovského kraja.

pondelok, 29 október 2012 13:39

Tenis do škôl

Naša škola je od r. 2009 zapojená do programu "Tenis do škôl", ktorý sa uskutočňuje s podporou Slovenského tenisového zväzu (STZ) a s finančným príspevkom od Tatrabanky, a. s.